Nye konfirmanter


Infomail 16. september: Denne uka møtte vi endelig de nye konfirmantene! 25 ungdommer har meldt seg på årets konfirmasjonsforberedelser.

Konfirmasjon i Røa kirke. Foto: Von kommunikasjon_35

Det er fremdeles plass til enda flere. Så om noen kjenner noen som fyller 14 i år som ikke har meldt seg på, er det bare å tipse. Påmelding skjer på https://grimkirke.no/Livshendelser/Konfirmasjon

I løpet av året som kommer skal ungdommene blant annet bli kjent med kristen tro, reflektere over etiske temaer og ha oppgaver i gudstjenesten. I mars reiser vi på felles konfirmantleir med Hellemyr menighet til Evjetun. Konfirmasjonsgudstjenesten finner sted lørdag 13. mai 2023.

Høstbasaren
Lørdag 12. november er det klart for høstbasaren i kirken. Inntektene fra basaren er viktig for alt som skjer i kirken, både for barn og unge, voksne og eldre. Programmet er i støpeskjeen i disse dager, og loddbøker blir delt ut i begynnelsen av oktober. Vi trenger gevinster til basaren. Det kan man ta med allerede nå og legge i plastesken for gevinster i våpenhuset.

Økonomiaksjon
I september har vi som mange kjenner til fokus på givertjenesten, der vi inviterer flere til å bli med. Det er flere som har meldt seg som givere den siste tiden, og det er vi veldig takknemlige for! Vil du også bli fast giver? Gå inn på denne siden og registrer:  https://kirken.profundo.no/grim-sokn

Det som skjer framover

  • Søndag kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd v/kapellan i Domkirken, Iselin Jørgensen og kantor Gill Wilder. En stor forsangergruppe fra «De som synger» deltar også. Takkofferet går til menighetens misjonsprosjekt. Vipps 697210. Kirkebil kan man bestille ved å ringe 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Mandag kl 11.00: Babysang i peisestua. Ta kontakt med Linda Strandskogen for påmelding.
  • Torsdag kl 11.00: Strikketreff i menighetssalen
  • Lørdag 12. november: Menighetens høstbasar

Før søndagen
Bibeltekster: Rut 1,7-11.16-19; 1 Kor 13,7-13 og Joh 15,9-12.
Salmer i gudstjenesten: 312, 679, 520, 434, 617, 666, 715

Kjærlighet er hovedtemaet for 15. søndag i treenighetstiden. Teksten fra Ruts bok forteller om Ruts kjærlighet og trofasthet mot sin svigermor, ordene fra 1 Korinterbrev 13 beskriver den rene kjærligheten som Gud har gitt til verden, og i evangelieteksten fra Joh 15 hører vi Jesu innstendige oppfordring om å bli i hans kjærlighet. Måten man gjør det, er å elske hverandre, slik han elsket sine disipler.

Denne søndagen utfordrer oss alle til å la kjærligheten bli konkret, ikke bare fine tanker og setninger på et papir. Jesus elsket sine disipler og de han møtte med oppmerksomt nærvær, berøring, tjenersinn og ved å ofre seg selv. Skal vi etterleve Jesu bud, «Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere,» må vi huske hvordan Jesus elsker oss.

Søndagens bønn
Trofaste Gud,
du elsker oss som en kjærlig mor og far.
Vi ber deg:
Lær oss å lytte til dine ord,
så vi blir rike på innsikt og kjærlighet,
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

God helg!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake