Vil du være med?


Infomail 9. september: «Grim menighet – et godt sted å være» er visjonen vår. I alt vi gjør forsøker vi å arbeide for at dette skal være en setning som er sann.

Visjonen reflekterer et ønske om at menigheten skal være noe for alle mennesker som vil være med i noe av det som skjer i kirken. Det handler om at menigheten skal være et inkluderende fellesskap som har plass for at vi kan være på forskjellige steder, både i forhold til tro, kultur, tanker og livssituasjon. Det skal være godt å være i kirken for alle.

Det er aldri tvil om at troen på Jesus er det som alt hviler på. Vi tror at budskapet om Jesus er sant, og at det forandrer menneskers liv. Å dele fortellingen om Jesus er viktig. Gjennom det som skjer i kirken ønsker vi å gjøre nettopp det.

Mye skjer i Grim kirke, både av egne aktiviteter og gjennom utleie. Vi ser en svak økning i oppslutning på mange områder. Det er nye som kommer til kirken, og vi har alltid plass til flere. Oppfordringen til oss alle er at vi inviterer med oss andre, og at vi tar godt imot de som kommer.

Givertjenesten
For at vi skal kunne fortsette, og helst gjøre enda mer for enda flere, trenger menigheten penger. I september har vi derfor en økonomiaksjon der vi inviterer til å bli med og bidra.

Hvis sytten personer gir 250 kr i måneden, betyr det over femti tusen kroner i inntekter. Vi vet at økonomien er krevende for mange akkurat nå, derfor er det først og fremst dere som har litt ekstra vi ber om å bli med på regelmessig givertjeneste. Vil du være med? Gå inn på denne siden og registrer givertjeneste.  https://kirken.profundo.no/grim-sokn

Konsert med Sveinung Hølmebakk

Onsdag kveld kl 19.00 skal Sveinung Hølmebakk og vårt eget kor, «De som synger», ha konsert i Grim kirke. Det kommer til å bli en kjempefin opplevelse! ". Hør Sveinung Hølmebakk her. Billetter kr 350,- kjøpes på www.sveinung.no eller i døra på onsdag.

Det som skjer framover

  • Søndag kl 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd v/sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, diakon Elin Røsok Richardsen og kantor Maija-Liisa Aas. Takkofferet går til menighetens arbeid. Vipps 697210. Kirkebil kan man bestille ved å ringe 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten. Da blir det også utlodning. Ta gjerne med gevinst.
  • Mandag kl 11.00: Babysang i peisestua. Ta kontakt med Linda Strandskogen for påmelding.
  • Onsdag: Oppstart konfirmanter
  • Onsdag kl 19.00: Konsert med Sveinung Hølmebakk og koret "De som synger»
  • Lørdag 12. november: Menighetens høstbasar

Før søndagen
Bibeltekster: Jer 9,23-24; Fil 3,7-14 og Matt 19,27-30.
Salmer i gudstjenesten: 801, 591, 563, 678, 609, 899

Førstkommende søndag kalles «Vingårdssøndag». Det handler om at det å kjenne Gud og tjene ham er av livets grunnleggende verdier. Prekenteksten er en del av disiplenes samtale med Jesus etter at han hadde sagt at den rike unge mannen måtte selge alt han eide og gi det til de fattige. Disiplene hadde jo på sett og vis gjort det. De hadde forlatt alt og fulgt ham.

Evangelieteksten er en av tekstene som snur ting på hodet. De siste skal bli de første, sa Jesus. Denne teksten er derfor også en håpstekst for alle som føler seg satt bakerst, oversett eller som er marginalisert. I Guds rike kommer de siste først, de mottar akkurat like mye som de som har vært med hele tiden.

Søndagens bønn
Livets Gud, kirkens Herre,
du har kalt oss til å være arbeidere i din vingård.
Vi ber deg:
Bygg din kirke og styrk oss i tjenesten,
så vi arbeider for deg og vår neste med glede,
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

God helg!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake