Velkommen til kirken!


Infomail 26. august: Nå starter endelig det meste opp igjen etter sommeren!

I går var en stor gjeng samlet til strikketreff i menighetssalen, og utenfor kirken serverte kateketen vår og ungdomsarbeideren i Hellemyr vafler til ungdomsskoleelever mens de inviterte til konfirmasjonsundervisning og ledertrening.

I helgen har koret øvelsesweekend, på søndag er det familiegudstjeneste, mandag babysang. Om halvannen uke starter både familiemiddag og formiddagstreff opp igjen. Og om et par uker skal Sveinung Hølmebakk og koret ha konsert. Så nå er det mye å glede seg til i tiden som kommer! Be gjerne for alt som skjer.

Menigheten er et fellesskap som alltid har plass til flere. Ved oppstarten av dette nye semesteret vil jeg oppfordre alle til å invitere med andre. Det å bli spurt har en verdi i seg selv. Da er man sett og regnet med.

Det som skjer framover

  • Lørdag kl 16.00. Hagefest med "En kirke for alle" – et av Den norske kirke i Kristiansand sitt arbeid for mennesker med funksjonsnedsettelse. Alle velkommen!
  • Søndag kl 11.00: Familiegudstjeneste v/menighetens stab og frivillige. I gudstjenesten blir det innsettelse og forbønn for vår nye kantor, Maija-Liisa Aas. Det blir nattverd, og takkofferet går til menighetens arbeid for barn. Vipps 697210. Kirkebil kan man bestille ved å ringe 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten
  • Mandag kl 11.00: Babysang i peisestua. Ta kontakt med Linda for påmelding.
     
  • Onsdag 6. sept. kl 11.00: Formiddagstreff
  • Tirsdag 6. sept. kl 16.00: Familiemiddag (annen hver uke i høst)
  • Onsdag 14. sept. kl 19.00: Konsert med Sveinung Hølmebakk og koret "De som synger". Billetter kjøpes på www.sveinung.no

 

Før søndagen
I kirkeåret er vi i den lange perioden vi kaller treenighetstiden, tiden mellom pinsen og advent. Denne søndagen er den 12. søndagen i treenighetstiden, og et viktig tema er evangeliet som utfordrer skammen og setter mennesker fri til å leve og tjene.

Prekenteksten står i Joh 4,27-30.39-43, og er en del av samtalen Jesus hadde med en samaritansk kvinne ved en brønn i Samaria. Les gjerne hele kapittel 4. Livet til kvinnen hadde blitt annerledes enn for mange andre. Det var mange skambelagte ting som nok gjorde at hun både ble satt utenfor, og at hun selv også gikk utenfor. Jesus møtte henne med sannhet og kjærlighet, han dømte ikke og satte ikke utenfor. Møtet med Jesus ble livsforvandlende for kvinnen.  

Det har foreløpig ikke kommet ut en ny episode av podcasten «Før søndagen i Kristiansand», men jeg tror det gjør det. Så sjekk innimellom, så får du enda flere tanker om søndagens prekentekst. Podkasten er et samarbeid mellom menighetene i byen. Du finner alle samtalene her.

Søndagens bønn
Trofaste Gud,
du kan aldri glemme dine barn, og du vet hva vi trenger.
Vi ber deg: Fri oss fra våre bekymringer
og lær oss å leve i tillit til din omsorg, så vi søker ditt rike,
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Jeg gleder meg til å møte dere alle igjen!
Velkommen til kirken!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på ved å sende epost til Post.Grim.Menighet@kristiansand.kommune.no.

Tilbake