Velkommen på hyggetreff!


Velkommen på hyggetreff i Grim kirke på onsdag 13. juli kl 13.00.

På hyggetreffet blir det et variert program: 

  • Sommerprat med den nye soknepresten i Hellemyr menighet, Ingrid Spikkeland. Hun skal også ha andakt.  
  • Harrys observasjoner. Harry Omdal har en egen evne til å se artige ting. Vi gleder oss til mange morsomme observasjoner!
  • Sørlandsviser og trekkspill
  • Utlodning. Vi har åresalg. Ta gjerne med en gevinst, om du vil.
  • Servering av is og bær. 

For å dekke kostnadene koster hyggetreffet 50,- kr pr. pers. 

Velkommen!Tilbake