Gudstjenester i sommer


Infomail 24. juni: Sommeren har kommet, og framover blir det litt færre gudstjenester. I ukas infomail får du oversikt over gudstjenestene i Grim kirke i sommer.

De vakre tonene runger fremdeles i hodet etter gudstjenesten på søndag. Det ble virkelig en flott avslutning på kantor Gill Wilders 25-årige tjeneste i Grim kirke.

Sang og musikk taler til både følelser og intellekt. Hva hadde egentlig en gudstjeneste eller begravelse vært uten musikken? Toner kan være en lindring i sorgen, samtidig som løfter gleden til nye høyder. Gjennom sin lange og gode tjeneste på orgel- og pianokrakken har Gill bidratt til at utallige mennesker har blitt beriket i sitt tros- og følelsesliv. Tusen takk, Gill!

1. august overtar Maija-Liisa Aas stafettpinnen som kantor i Grim menighet. Det gleder vi oss til! La oss ta godt imot Maija-Liisa når hun begynner etter sommeren.

Gudstjenester i sommer
Det blir litt færre gudstjenester gjennom sommeren enn ellers i året. Jeg håper mange vil komme på de som skal være:

26. juni kl.11.00:        Gudstjeneste med dåp
v/sokneprest Ingrid Spikkeland, Odd Bjarne Ellefsen og kantor Marina Wikstad.
Takkoffer: Menighetens arbeid.

10. juli kl. 11.00:        Gudstjeneste med nattverd
v/sokneprest Odd Bjarne Ellefsen og organist Torstein Hagen.
Takkoffer: Menighetens arbeid.

31. juli kl 11.00:         Gudstjeneste med nattverd
v/kapellan Iselin Jørgensen og kantor Vatroslav Vudjan.
Takkoffer: Menighetens arbeid.

14. august kl.11.00:   Gudstjeneste med nattverd

v/kapellan Iselin Jørgensen og kantor Maija-Liisa Aas.
Takkoffer: Menighetens arbeid.

21. august kl 11.00:   Gudstjeneste med dåp

v/sokneprest Aud Sunde Smemo og kantor Gill Wilder.
Takkoffer: Menighetens misjonsprosjekt.

28. august kl 11.00:   Familiegudstjeneste
v/sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kantor Maija-Liisa Aas og andre. Takkoffer: Menighetens arbeid for barn. 

Hyggetreff i sommervarmen
Vi inviterer til hyggetreff i peisestua onsdag 13. juli kl 13.00. Programmet er ikke spikret enda, men det blir andakt, utlodning, is m/tilbehør og mer som skjer. Det viktigste er egentlig å kunne møtes igjen i en tid der det ikke skjer så mye annet organisert. Diakon Elin Røsok Richardsen, Odd Bjarne Ellefsen og flere blir med. Hvis noen kan tenke seg å være med og hjelpe litt, er det fint om dere tar kontakt med Elin eller Odd Bjarne.

Førstkommende søndag kl 11.00: Gudstjeneste med dåp
Gudstjenesten blir ved ny sokneprest i Hellemyr menighet, Ingrid Spikkeland og Odd Bjarne Ellefsen. Takkofferet går til menighetens arbeid. Vipps 697210. Kirkebil kan man bestille ved å ringe 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Før søndagen
Det er noen få tekster i bibelen som viser oss en sint Jesus. Alle gangene handler det om situasjoner hvor mennesker holdes utenfor fellesskapet, eller de utsettes for andres forargelse.

I prekenteksten på søndag, som står i Mark 10,13-16 hører vi de kjente ordene om små barn som ble båret til Jesus. Da disiplene ville vise dem bort, ble Jesus sint. Og så snur han alt på hodet, og sier at "den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal ikke komme inn i det." Dette er et jo et ganske så paradoksalt budskap til en verden, da, som nå, da det å klare seg selv og gjøre seg fortjent til ting er det som gjelder. Det er nåden i sin tydeligste form vi ser i disse ordene fra Jesus. For hos Ham handler det ikke om å gjøre seg fortjent til noe som helst, men om å komme som man er og ta imot det Han har å gi.

Søndagens bønn
Evige Gud, all gledes kilde,
du ba oss å gå ut og innby til din store fest.
Vi ber deg:
Forén oss ved ditt nattverdbord
så vi styrkes på veien mot det himmelske gjestebud,
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Dette blir den siste infomailen før sommeren.
Ønsker dere alle en riktig god sommer! 😊

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på ved å sende epost til Post.Grim.Menighet@kristiansand.kommune.no.

Tilbake