Takk til Gill


Infomail 17. juni: Kantor Gill Wilder avslutter søndag sin 25 år lange tjeneste i Grim kirke med en gudstjeneste fylt av vakker sang og musikk.

Grim menighet er svært takknemlig for den trofaste tjenesten Gill Wilder har gjort på Grim. Foto: Odd Bjarne Ellefsen

I gudstjenesten vil store deler av Gills musikalske familie bidra på ulike instrumenter, Jens Forus spiller trompet, og menighetens eget kor "De som synger" bidrar med flere sanger. Etter gudstjenesten er alle invitert til festkirkekaffe, der Gill skal takkes behørig for sin lange og gode tjeneste i menigheten.

Sommerfesten
På tross av en del skyer og noe få dråper regn, ble det en flott sommerfest sist søndag. Gudstjenesten ble innendørs, mens festen skjedde utenfor kirken. Det var mange som satte stor pris på varm grillmat og deilige kaker, barna koste seg med forskjellige aktiviteter. Utlodningen som har gått gjennom våren ble trukket, og det ble flere omganger med åresalg. Til sammen har det gitt menigheten nærmere tretti tusen kroner i inntekter.

Gudstjenester i sommer
Juni: Alle søndager
Juli: 10. og 31. juli
August: 14., 21. og 28. august

Det som skjer framover

  • Søndag kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd v/Odd Bjarne Ellefsen, Elin Røsok Richardsen, Gill Wilder og en rekke musikere.. Takkofferet går til menighetens arbeid. Vipps 697210. Kirkebil kan man bestille ved å ringe 908 97 212. Festkirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Søndag 26. juni kl 11.00: Gudstjeneste v/Ingrid Spikkeland (ny prest i Hellemyr menighet) og Odd Bjarne Ellefsen

Før søndagen
Fra kommende søndag endres den liturgiske fargen til grønn, fargen som symboliserer liv og vekst. Etter et halvår med mange feiringer, går vi nå inn i en lang periode der fokus handler om å leve som kristne og være kirke der vi hører til.

Tekstene for denne søndagen har dåp som et viktig tema. Evangelieteksten fra Joh 3,1-13 forteller om Nikodemus som kom til Jesus om natten, og Jesus sier man må bli født på ny for å se Guds rike. Prekenteksten som biskopene i år har bedt oss om å bruke står i Esek 36,25-29a. Esekiel var profet da israelsfolket var bortført til Babel i underkant av 600 år før Jesu tid. Et viktig budskap for profeten var å gi nytt håp til folket i eksil. De skulle få vende tilbake til Jerusalem.

Når Gud ledet dem tilbake skulle Gud gi dem et nytt hjerte og sin Ånd, slik at de kunne følge Guds forskrifter. Når vi leser denne teksten, ser vi at det er Gud som er aktiv. Det er Han som skal utruste folket til å leve riktig. På samme måte er det Han som også i dag gir oss en ny start utruster oss, når vi i dåpen blir født på ny av vann og Ånd.

Søndagens bønn
Livgivende Gud,
du har skapt oss til fellesskap med deg
og født oss på ny av vann og Ånd.
Vi ber deg:
Bevar oss i dåpens nåde så vi kan leve som Jesu disipler,
han som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

God sommerhelg ønskes dere alle! Håper vi sees på søndag! 😊

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på ved å sende epost til Post.Grim.Menighet@kristiansand.kommune.no.

Tilbake