Sommerfest på søndag!


Infomail 10. juni: På søndag er det utendørs familiegudstjeneste og sommerfest! Da skal det være dåp, og 6-åringene skal få utdelt boka si.

På tirsdag kom flere av 6-åringene til kirken for en samling der de lærte bibelhistorier og ble litt kjent med kirken og hverandre. Det er så fint å se hvor interesserte de er i historiene fra bibelen som de fikk fortalt!

Sommerfesten
Vi håper veldig på fint vær på søndag, og det ser lovende ut! Er været ok blir det sommerfest utenfor kirken. Ta gjerne med stol eller pledd å sitte på. Etter gudstjenesten blir det sommerfest med morsomme aktiviteter for barna, utlodning og salg av grillmat. Inviter gjerne med dere familier og andre denne dagen. Vi trenger ellers noen flere gevinster som også barna vil like å vinne til utlodningen, så ta gjerne med det også.

Gudstjenester i sommer
Juni: Alle søndager
Juli: 10. og 31. juli
August: 14., 21. og 28. august

Det som skjer framover

  • I morgen kl 15.00: Kulturkafé (som vanligvis er i Domkirken) har sommerfest utenfor kirken med blir grilling og hyggelige aktiviteter. Alle er velkommen!
  • Søndag kl 11.00: Familiegudstjeneste med dåp v/Steffen Eikenæs, Linda Strandskogen, Odd Bjarne Ellefsen og Gill Wilder. Takkofferet går til menighetens arbeid for barn. Vipps 697210. Kirkebil kan man bestille ved å ringe 908 97 212. Sommerfest etter gudstjenesten.
  • Onsdag kl 11.00: Strikketreff i peisestua
  • Søndag 19. juni kl 11.00: Gudstjeneste og festkirkekaffe. I gudstjenesten og på kirkekaffen takker vi kantor Gill Wilder for hennes lange og gode tjeneste i Grim kirke.

Før søndagen
Kommende søndag avslutter festhalvåret i kirken. Vi har feiret Jesu fødsel, minnet Hans død og oppstandelse, og jublet over Den hellige ånds komme. "Treenighetssøndag" er navnet på søndagen som nå kommer, og vi markerer at Gud er en treenig Gud, mysteriet som i hvert fall jeg synes er så vanskelig å forstå.  

Prekenteksten står i Luk 24,45-48 og er noen av de siste ordene vi leser i Lukasevangeliet. Jesus oppsummerer her hele hans gjerning; at han oppfylte det som står i Moseloven, profetene og i Salmene. I hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Jesus utpeker disiplene til hans vitner, som skal fortelle om dette til alle folkeslag. Det er et stort oppdrag, men verken disiplene da, eller oss som er Jesu disipler nå, skal gå i egen kraft. Guds egen Ånd vil være med og skape tro i menneskenes hjerter.

Søndagens bønn
Treenige Gud, vår skaper, frelser og livgiver,
vi ber deg:
Opplys vår forstand, forny våre hjerter og gi oss en levende tro,
så din kirke forkynner Kristi evangelium,
du som lever og råder, én sann Gud
fra evighet til evighet.
Amen.

God helg ønskes dere alle! Håper vi sees på søndag! 😊

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på ved å sende epost til Post.Grim.Menighet@kristiansand.kommune.no.

Tilbake