God pinse!


Infomail 3. juni: Denne helgen skal vi feire pinse, høytiden som mange dessverre ikke kjenner så mye til. Men pinsens store begivenhet, at Den hellige ånd kom til oss, er det som gjør at kirken lever.

Fellesskap er et viktig stikkord også når det gjelder pinsen. Jesus sa at han ikke ville la disiplene bli igjen som foreldreløse barn. Med Den hellige ånds komme fortsatte fellesskapet Jesus og disiplene hadde hatt gjennom Ånden. Det er den sammen Ånden som i dag har fellesskap med oss.

Utvidede fellesskap
Dette minner oss om at vi er kalt til å også inkludere nye i våre fellesskap. Det er mange gode tradisjoner knyttet til båtliv, St. Hans-feiring, skogturer og andre sosiale aktiviteter om sommeren. Kanskje vi skal spørre oss om det er mulig å invitere nye med oss? En nabo som ikke har båt, noen som ikke kjenner området så godt, en som ikke blir invitert så ofte, eller rett og slett noen man vil bli bedre kjent med. De fleste blir glade for å bli spurt og inkludert. Så oppfordringen er å ta steget og inkludere noen nye der vi er.

6-årsboka
Som del av menighetens trosopplæring inviterer vi i neste uke 6-åringene til en spennende samling på tirsdag ettermiddag, samt deltakelse i familiegudstjenesten søndag 12. juni. 6-åringene som er døpt i soknet skal ha fått personlig invitasjon, men kjenner du andre som er seks år dette året, og som ikke har fått invitasjon, så er de også hjertelig velkomne. Påmelding på menighetens hjemmeside.

Sommerfesten 12. juni
Som nevnt før er det familiegudstjeneste og sommerfest 12. juni. Dette blir utendørs utenfor kirken. Ta gjerne med stol eller pledd å sitte på. Etter gudstjenesten blir det sommerfest med morsomme aktiviteter for barna, utlodning og salg av grillmat. Inviter gjerne med dere familier og andre denne dagen. Vi trenger ellers noen flere gevinster til utlodningen, så ta gjerne med det også.

Gudstjenester i sommer
Juni: Alle søndager
Juli: 10. og 31. juli
August: 14., 21. og 28. august

Det som skjer framover

  • Søndag kl 11.00: Pinsegudstjeneste med dåp v/Odd Bjarne Ellefsen og Gill Wilder. Sindre Eikhom Hølmebakk spiller. Kirkekaffe etter gudstjenesten. Det blir nattverd, og takkofferet går til menighetens misjonsprosjekt. Vipps 697210. Kirkebil kan man bestille ved å ringe 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten
  • Onsdag kl 11.00: Andakt på Grimtunet. Alle velkommen.
  • Lørdag 11. juni kl 15.00: Kulturkafé (som vanligvis er i Domkirken) har sommerfest utenfor kirken med grilling og hyggelige aktiviteter.
  • Søndag 12. juni kl 11.00: Familiegudstjeneste og sommerfest utenfor kirken
  • Søndag 19. juni kl 11.00: Gudstjeneste og festkirkekaffe. I gudstjenesten og på kirkekaffen takker vi kantor Gill Wilder for hennes lange og gode tjeneste i Grim kirke.

Før søndagen
Det er altså pinsedag på søndag. Igjen skal vi minnes Den hellige ånd som fylte alle disiplene, den kraftige lyden som kom fra himmelen og tunger som av ild som viste seg og satte seg på hver enkelt av disiplene. Pinsedag er en av de tidligste festene i kirkens historie. Det er visstnok liturgier for dagen allerede fra 200-tallet.

Prekenteksten dette året står i Joh 14,23-29, og er en tekst som hører til i Jesu avskjedstale til disiplene. Han gir dem løftet om at Talsmannen, Den hellige ånd, skal komme i hans sted, når han drar fra dem. Talsmannens oppgave er å undervise disiplene, som jo så ofte misforstod og ikke skjønte det Jesus sa. I møte med uro og angst for det som ligger foran sier Jesus at det er fred han etterlater seg. Talsmannen kommer med fred og veiledning også til oss i dag.

For en spennende samtale om pinsedag kan dere høre podcasten «Før søndagen i Kristiansand». Denne gangen er det Jens Olai Justvik, Aud Sunde Smemo, Torill Farstad Dahl (sokneprest i Birkenes) og Nils Terje Andersen som snakker sammen.Podkasten er et samarbeid mellom menighetene i byen. Du finner alle samtalene her.

Søndagens bønn
Hellige Ånd, vår livgiver,
vi takker og lovpriser deg.
Du kom med din ild over disiplene pinsedag
og ga dem visdom og kraft.
Vi ber deg:
Hold troen og kjærligheten brennende blant oss,
så vi frimodig forkynner evangeliet om Jesus Kristus,
vår Herre, han som med deg og Faderen lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

God pinsehelg ønskes dere alle!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på ved å sende epost til Post.Grim.Menighet@kristiansand.kommune.no.

Tilbake