Diakoni i menigheten


Infomail 25. mai: En viktig del av den diakonale tjenesten i Grim kirke er de regelmessige andaktene på Grimtunet. En annen viktig del er besøk i hjemmene, som blir gjort etter forespørsel.

Annen hver uke har diakon, prest og kantor andakt for beboerne på Grimtunet. I dag har diakon Elin og kantor Gill sammen med frivillige hatt andakt for hele femten beboere. Alle, også personer som ikke bor på Grimtunet, er også hjertelig velkomne på andaktene.

Hjemmebesøk
En annen viktig del av menighetens diakonale tjeneste er dra på hjemmebesøk når noen ønsker besøk. Et hjemmebesøk kan inneholde samtaler om både hverdagslige og åndelige ting. Det er ingen grenser for hva man kan snakke om. Mange har ikke mulighet til å komme til kirken, derfor tilbyr vi også nattverd når noen ønsker det.

Kjenner du noen som ønsker at diakon eller prest skal komme på hjemmebesøk, håper jeg du tipser om at denne muligheten finnes. Kontaktinfo til oss står på menighetens hjemmeside.

Sommerfest 12. juni
Jeg vil igjen minne om at det søndag 12. juni blir familiegudstjeneste med dåp og utdeling av 6-årsboka utenfor Grim kirke. Er det dårlig vær, blir gudstjenesten innendørs. Etter gudstjenesten er alle invitert på sommerfest. På sommerfesten blir det morsomme aktiviteter for barna, utlodning og salg av grillmat. Inviter gjerne med dere familier og andre denne dagen.

Det som skjer framover

  • Søndag kl 11.00: Gudstjeneste v/Bendik Egeland og Maija-Liisa Aas. Det blir nattverd, og takkofferet går til menighetens arbeid. Vipps 697210. Kirkebil kan man bestille ved å ringe 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten
  • Mandag kl 11.00: Babysang i peisestua.
  • Onsdag kl 11.00: Formiddagstreff i peisestua. Andakt v/ Odd Bjarne Ellefsen
  • Onsdag kl 18.30: Alf-klubben
  • Pinsedag, søndag 5. juni kl 11.00: Gudstjeneste med dåp v/Odd Bjarne Ellefsen og Gill Wilder. Sindre Eikhom Hølmebakk spiller. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Søndag 19. juni kl 11.00: Gudstjeneste og festkirkekaffe. I gudstjenesten og på kirkekaffen takker vi kantor Gill Wilder for hennes lange og gode tjeneste i Grim kirke.

Før søndagen
Søndag som kommer, kalles rett og slett "søndag før pinse". Søndagen står jo spennet mellom markeringen av Kristi himmelfart og Ånden som enda ikke er gitt disiplene. Prekenteksten står i Joh 16,12-15, og Jesus forteller om sannhetens Ånd, som skal komme. Sannhetens Ånd skal veilede disiplene – og oss – til sannheten, til å gjøre gode valg, til å skape et samfunn og en menighet det er godt å høre til i.

I morgen er det jo Kristi himmelfartsdag. Hør gjerne podcasten «Før søndagen i Kristiansand», som denne gangen handler om denne dagen. Podkasten er et samarbeid mellom menighetene i byen. Du finner alle samtalene her.

Søndagens bønn
Hellige, underfulle Gud,
du viste ikke din makt i stormen, men i lyden av stillhet.
Vi ber deg: Send oss din Ånd,
så vi kan lære sannheten å kjenne.
La oss som Maria og apostlene få holde trofast sammen i bønn,
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Siden jeg har tenkt å ha fri denne helgen, kommer infomailen i dag. En god langhelg ønskes dere alle!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på ved å sende epost til Post.Grim.Menighet@kristiansand.kommune.no.

Tilbake