Festdager i Grim kirke


Infomail 20. mai: Sist helg var en stor festhelg i Grim kirke! På lørdag ble tjue ungdommer fra Grim og Tinnheia konfirmert, og på søndag ble to flotte barn døpt i gudstjenesten.

Under søndagens gudstjeneste fikk i tillegg seks stolte femåringer femårsboka. Når vi også legger til tirsdagens lenge etterlengtede feiring av grunnlovsdagen, er det en skikkelig festuke vi legger bak oss.

Samtidig gir krigen i Ukraina et dystert bakteppe og viktig perspektiv om at fest, fred og frihet ikke er noe vi kan ta for gitt. Vi må alle, der vi er, arbeide for at det er godt å leve sammen.

Dåp
På søndag hadde vi som nevnt to barnedåper. Det er en stor glede å melde at det fram mot sommeren er meldt dåp nesten hver søndag. Etter en tid der dåpstallene har vært lave, ser det nå ut til at dette blir et år med mange dåp. Det er imidlertid viktig at vi alle sammen fortsetter å minne folk om muligheten for dåp.

Det er ingen aldersgrense for å bli døpt, verken nedover eller oppover. Og selv om de fleste dåp skjer i menighetens gudstjenester, er det også mulig å bli døpt på andre tider i uka. Det er bare å ta kontakt med kontoret eller soknepresten, så finner vi ut av det.

Man kan ellers melde seg på dåp her: www.grimkirke.no/Livshendelser/Dåp

Kantor
Gill Wilder avslutter til sommeren sin 25-årige tjeneste som kantor i Grim menighet. Søndag 19. juni blir dette markert i gudstjenesten og med festkirkekaffe. Da skal vi takke Gill for den særdeles lange og gode tjenesten, alt hun har gjort og alt hun har betydd for både enkeltpersoner, menighet og lokalsamfunn her på Grim.

Maija-Liisa Aas er tilsatt som Grim menighets nye kantor. Hun arbeider i dag som kantor i Torridal kirke og som pianolærer og Sesamlærer i kulturskolen Knuden. Vi er svært glade for at Maija-Liisa har takket ja til tjenesten og ønsker henne hjertelig velkommen til Grim!

Det som skjer framover

  • Søndag kl 11.00: Gudstjeneste v/Odd Bjarne Ellefsen og Gill Wilder. Det blir dåp og nattverd, og takkofferet går til Kirkens ungdomsprosjekt - KUP. Vipps 697210. Kirkebil kan man bestille ved å ringe 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten
  • Mandag kl 11.00: Babysang i peisestua.
  • Onsdag kl 11.00: Andakt på Grimtunet
  • Søndag 12. juni kl 11.00: Familiegudstjeneste og sommerfest. Utlodning og aktiviteter etter gudstjenesten. Ta gjerne med gevinster til utlodningen allerede nå.

Før søndagen
Kommende søndag, som er siste søndag før Kristi himmelfartsdag, har helt siden middelalderen hatt bønn som tema. Tekstene omhandler bønn og oppfordrer til bønn. Prekenteksten som står i Matt 6,7-13, er en del av Bergprekenen. Vi hører Jesus fortelle tilhørerne hvordan de skal be, og han gir dem Fadervår, bønnen som retter seg mot Gud som Far, og som innholdsmessig omfatter hele livet. Det er også interessant å merke seg at ingen av bønnene er individualistiske. Alle handler om et fellesskap som retter bønnen til sin Far.

For flere tanker om søndagsteksten, hør gjerne podcasten «Før søndagen i Kristiansand», som er et samarbeid mellom menighetene i byen. Du finner alle samtalene her.

Søndagens bønn
Himmelske Far, du hører våre bønner.
Vi ber deg:
La viljen din skje på jorden.
Hjelp oss å stole på din omsorg og legge alt fram for deg,
så Kristus ved troen kan bo i våre hjerter,
han som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på ved å sende epost til Post.Grim.Menighet@kristiansand.kommune.no.

Tilbake