Infomail 13. mai


Denne helgen er det mye flott som skjer i kirken. I morgen er det konfirmasjon, og på søndag er det både dåp og utdeling av 5-årsboka i gudstjenesten. 

I to gudstjenester i morgen skal tjue ungdommer bli konfirmert. Gudstjenesten markerer avslutningen på et år med opplæring i kristen tro og refleksjon over viktige ting i livet, og forhåpentlig har denne tiden også skapt et nærere forhold til kirken.

 

Onsdag kveld var kirken på det nærmeste fullsatt da koret "De som synger" hadde sin vårkonsert. Det var virkelig en flott konsert, som favnet alt fra salmer til mai-sanger og sørlandsviser. Fellesskapet koret skaper ved alltid å invitere til en matbit etter konserten er en utrolig fin del av korets måte å gjøre ting på. Takk til alle dere som stod på og laget denne fine kvelden!

Om en måneds tid, søndag 12. juni, skal vi ha sommerfest etter gudstjenesten. Da blir det også åresalg, mat og aktiviteter for barna. Til åresalget trenger vi gevinster. Hvis man har mulighet til å bidra med gevinster allerede nå, er vi takknemlige for det. Gevinster kan legges i en kasse som står i våpenhuset.

Det som skjer framover

  • Lørdag kl 10.30 og 12.00: Konfirmasjoner
  • Søndag kl 11.00: Familiegudstjeneste med utdeling av 5-årsboka v/Elin Røsok Richardsen, Odd Bjarne Ellefsen og Gill Wilder. Takkofferet går til menighetens arbeid for barn. Vipps 697210. Kirkebil kan man bestille ved å ringe 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten
  • Mandag kl 11.00: Babysang i peisestua.
  • Torsdag kl 11.00: Strikketreff i peisestua.

Før søndagen
I prekenteksten for søndag møter vi Jesus som ber på skjærtorsdags kveld. Jesus ber for disiplene sine, og siden også vi er hans disipler, ber han også for oss. Han vil at hans disipler skal bli bevart. Bønn er i det hele tatt et viktig tema i tekstene for denne søndagen, som er 5. søndag i påsketiden.  Prekenteksten står i Joh 17,6-11, mens lesetekstene står i 1 Kong 8,12-13.27-30 og Ef 2,17-22. I teksten fra Det gamle testamentet leser vi Salomos bønn for det nye tempelet. Tempelet er for Gud, men ingen rom er store nok til å romme Ham. Gud er alltid større. Likevel valgte Gud å ha sin bolig blant oss. 

For flere tanker om søndagsteksten, hør gjerne podcasten «Før søndagen i Kristiansand», som er et samarbeid mellom menighetene i byen. Du finner alle samtalene her. I gudstjenesten i Grim kirke vil vi bruke andre tekster denne søndagen.

Søndagens bønn
Livets Gud,
ved din Sønn Jesus Kristus har du opprettet ditt rike blant oss.
Vi ber deg:
Bevar oss i din kjærlighet, så vi kan bære rik frukt,
som grener på det sanne vintreet, Jesus Kristus,
han som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Ha en fin helg, alle sammen! 😊

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på ved å sende epost til Post.Grim.Menighet@kristiansand.kommune.no.

Tilbake