img_5525

Konfirmasjon

Vi har som mål at det skal være spennende, gøy og lærerikt å være konfirmant her i Grim Kirke.

Hva handler konfirmasjonstiden om?

I konfirmasjonstiden lærer man om kristendommen på en annerledes måte. Gjennom undervisning, praksiser og undring får man mulighet til å oppleve og erfare hva det vil kunne si å være en kristen. I et godt fellesskap får man muligheten til å bli bedre kjent med Gud, de andre og seg selv. Man får man muligheten til å undere seg over livets mange virkelig store spørsmål.

Hva skjer i konfirmasjonstiden?

Opplegget for konfirmantene omfattes av en oppstartstur i starten av semesteret, variert undervisning, planlegging og gjennomføring av gudstjeneste, fasteaksjon, og avslutter med en konfirmantleir og konfirmasjonsgudstjeneste.

Hva skjer i konfirmasjonsgudstjenesten?

Konfirmasjonsgudstjenesten fungerer som en avsluttende sermoni for konfirmasjonstiden. Under denne sermonien ber vi en bønn for den enkelte konfirmant. Konfirmantene går i grupper fram og kneler ved alteret i kirken. Liturgen legger hånden på konfirmantens hode og ber en bønn.

Påmelding

Alle som er døpt i Den norske kirke skal få tilbud om å bli konfirmant. I Grim kirke sendes invitasjonene ut før sommeren. Man får invitasjon til konfirmant- innskrivning normalt i det året man fyller 14 år.

Konfirmasjonen er selvfølgelig åpen også for de som ikke er døpt, eller ikke er medlem av Den norske kirke. De som ikke er døpt fra før, døpes i løpet av konfirmasjonstiden.

For påmelding, fyll ut det digitale påmeldingskjema her: https://secure2.mylabora.com/Konfirmantskjema?oid=c2a4d98e-1df5-45b0-8ab2-8863edc8fbae&fid=f2ce709f-08fa-4d6d-840d-9ed23335f884