Konfirmasjon - noe for deg?

Nyttig informasjon til deg som skal konfirmeres


Hvordan foregår konfirmanttiden?

  • Konfirmasjonstiden starter i niende klasse og går vanligvis over åtte måneder.
  • Opplegget for konfirmantene omfattes av klasseundervisning, gruppesamlinger, konfirmanttur og gudstjenester.
  • Konfirmasjonstidens omfang anslås til 60 timer.
  • Vi reiser også på konfirmanttur vært år. 


Hva handler konfirmanttiden om?                                                                                                                                                                                                                                                        

I tiden som konfirmant lærer man det grunnleggende i kristendommen og Bibelen. Man blir bedre kjent med Gud, med andre og med seg selv. Man får lov til å være med å undre seg over livets store spørsmål, og lete etter svar i vår kristne trostradisjon.

Deltagelse i menighetens gudstjenester er en viktig del av konfirmantforberedelsen. Det er obligatorisk å være til stede på åtte gudstjenester i løpet av konfirmasjonstiden.
 

Seremonien

Konfirmanttiden avsluttes med en konfirmasjonsgudstjeneste hvor presten ber en bønn for den enkelte konfirmant. Konfirmantene går i passe store grupper fram og kneler ved alteret i kirken. Liturgen legger hånden på konfirmantens hode og ber en bønn.
 

Hvordan melder jeg meg på?

  • Alle som er døpt i Den norske kirke skal få tilbud om å bli konfirmant. I Grim kirke sendes invitasjonene ut før sommeren. 
  • Man får invitasjon til konfirmant- innskrivning normalt i det året man fyller 14 år.
  • Påmelding skjer ved å sende melding til Grim kirke eller ringe Grim kirkes kontor. 
  • Det finnes eget tilbud til unge som bor i utlandet ved å knytte seg til en av sjømannskirkene. Det er også mulig å være "nettkonfirmant".
  • Konfirmasjonen er selvfølgelig åpen også for de som ikke er døpt, eller ikke er medlem av Den norske kirke. De som ikke er døpt fra før, døpes i løpet av konfirmasjonstiden.
  • Alle kan melde seg på ved å ta kontakt med Grim menighet, eller bruke den digitale påmeldingen under.

Digital påmelding til Konfirmasjon i Grim kirke her-->

 

Grim kirke

Besøksadresse:        Møllevannsveien 44
Postadresse:            Møllevannsveien 44, 4617, Kristiansand
Telefon:                  38 19 68 40
Telefax:                  38 19 69 54
E-post:                   Ing-Marie.Roed@kristiansand.kommune.no