1img5525-(3).

Vi har som mål at det skal være spennende, gøy og lærerikt å være konfirmant her i Grim Kirke.

Hva handler konfirmasjonstiden om?

I konfirmasjonstiden lærer man om kristendommen på en annerledes måte. Gjennom undervisning, praksiser og undring får man mulighet til å oppleve og erfare hva det vil kunne si å være en kristen. I et godt fellesskap får man muligheten til å bli bedre kjent med Gud, de andre og seg selv. Man får man muligheten til å undere seg over livets mange virkelig store spørsmål.

Hva skjer i konfirmasjonstiden?

Opplegget for konfirmantene omfattes av en oppstartstur i starten av semesteret, variert undervisning, planlegging og gjennomføring av gudstjeneste, fasteaksjon, og avslutter med en konfirmantleir og konfirmasjonsgudstjeneste.

Hva skjer i konfirmasjonsgudstjenesten?

Konfirmasjonsgudstjenesten fungerer som en avsluttende sermoni for konfirmasjonstiden. Under denne sermonien ber vi en bønn for den enkelte konfirmant. Konfirmantene går i grupper fram og kneler ved alteret i kirken. Liturgen legger hånden på konfirmantens hode og ber en bønn.

Tilrettelagt konfirmasjon 

Tilrettelagt konfirmasjon er et tilbud for konfirmanter i hele Kristiansand. Vi samarbeider spesielt med Krossen skole, men tar også i mot konfirmanter fra andre skole og menigheter. Undervisningen er i skoletiden fra 09.00-10.00 på fredager i konfirmasjonstiden. 

Vi starter fredag 1. november 2019. 

Påmelding

Alle som er døpt i Den norske kirke skal få tilbud om å bli konfirmant.

Konfirmasjonen er selvfølgelig åpen også for de som ikke er døpt, eller ikke er medlem av Den norske kirke. De som ikke er døpt fra før, døpes i løpet av konfirmasjonstiden.

Påmelding