konfirmant-fb

I Grim kirke har vi to konfirmasjonsopplegg; et opplegg for ungdommene som bor i Grim sokn, og et opplegg for konfirmanter fra hele byen med behov for tilrettelegging, såkalt HEL - konfirmasjon.

Hva handler konfirmasjonstiden om?

I konfirmasjonstiden lærer man om kristendommen på en annerledes måte. Gjennom undervisning, praksiser og undring får man mulighet til å oppleve og erfare hva det vil kunne si å være en kristen. I et godt fellesskap får man muligheten til å bli bedre kjent med Gud, de andre og seg selv. Man får man muligheten til å undere seg over livets mange virkelig store spørsmål.