Givertjeneste

Vi trenger din støtte! Bli en aktiv giver og vær med på å opprettholde og styrke menighetens arbeid på Grim.

 

Grim menighet ønsker å være en forandrende kraft i vårt lokalsamfunn. Til dette trenger vi din hjelp.

Vi lønner blant annet menighetspedagog, barne- og familiearbeider og diakon med menighetens midler.

Hjelp oss med å opprettholde menighetens arbeid på Grim gjennom å gi en gave eller bli en fast giver.

 

Gjennom å gi et månedlig beløp kan du være med på å hjelpe menigheten med å trekke barn, ungdommer og voksne inn i vårt arbeid.

For fast givertjeneste, ta kontakt med daglig leder Cecilie.Ueland@kristiansand.kommune.no.

 

For å gi en gave kan du benytte vårt kontonr. 3000.07.70074.