Mer om HEL - Konfirmantopplegget 2023 - 2024


HEL-konfirmanter – tilrettelagt konfirmasjon

Konfirmanttiden er for alle, og alle som fyller 15 år i konfirmasjonsåret inviteres til konfirmasjon i sin lokale kirke. Samtidig vet vi at en del konfirmanter og foreldre vil ha større utbytte av et eget opplegg som er tilrettelagt deres funksjonsnivå. Derfor tilbyr menighetene i Kristiansand tilrettelagt konfirmantundervisning med undervisningssted i Grim kirke. Her følger prest og diakon konfirmantene tett gjennom konfirmasjonstiden.

UNDERVISNING OG KONFIRMASJON
Konfirmasjonsundervisningen handler om å bli bedre kjent med seg selv og kristen tro. Det blir lagt stor vekt på å gi konfirmanten opplevelse, erfaring, undring og deltagelse i en trygg ramme.

Konfirmantsamlingene er beregnet til én klokketime hver gang. Rytmen i samlingene legges opp til å være faste og gjenkjennelige fra gang til gang. Målet er opplevelse av trygghet og mestring i forbindelse med timene og til slutt under konfirmasjonsgudstjenesten.

Undervisningen går på fredager kl. 9-10 i Grim kirke, og skjer ukentlig fra fredag 3. november fram til konfirmasjonen. Vi har siste samling før jul 8. desember. Oppstart igjen 12. januar.

Konfirmasjonsgudstjenesten for HEL-konfirmantene er i Grim kirke søndag 28. april 2023 kl 11.00.

INFORMASJON OG PÅMELDING
Pris: kr 300,-.

Påmeldingsfrist: 1. september

Påmelding HEL-konfirmant 2024

Tilbake