Konfirmanter 2022 - 2023


Informasjon om konfirmasjonsåret

 

Undervisningen skjer stort sett onsdager kl.13.15 - 14.30 i Grim kirke.
 

 

Viktige daoer for året: 

- Oppstart onsdag 14.september kl.13.15 

-Foreldremøte onsdag 21.september kl.19.30 i Grim kirke  

- Kick off weekend 24 - 25 september

- Presentasjonsgudstjeneste 16.oktober

- Konfirmantleir 3. - 5.mars

- Konfirmasjonsdagen lørdag 13.mai  

Har dere spørsmål eller lurer på noe som helst er det bare å ta kontakt!

 

Tilbake