1sverre-jolstad

HUSK VI OVER 60 ONSDAG KL. 11.00

HUSK VI OVER 60 PÅ ONSDAG KL. 11.00

BESØK FRA SVERRE JØLSTAD OG Bernt J. Beckmann synger

Diakon beklager at det ikke ble satt inn annonse for Vi over 60 1. november.