odd-bjarne-ellefsen

Velkommen til gudstjeneste i Grim kirke på søndag!

5.januar kl.11.00

Da blir det innsettelse av vår nye sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, og det nye menighetsrådet blir presentert.
Koret «De som synger» og Elin Røsok Richardsen synger. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe i underetasjen.

Håper du kommer!