17759696_1406469586076106_2405238420059454414_n

Ungdom

Vi har fellesskap i fokus.
Kom innom og kjenn at Grim kirke er et godt sted å være

 

Konfirmasjonsundervisning

Konfirmanttiden inneholder undervisning, lek og undring. Her får du muligheten til å bli bedre kjent med Gud, de andre og deg selv.

Her kan du lese mer om /konfirmasjon

Ledertreningskurs

Januar 2018 starter Grim og Hellemyr opp ledertreningskurs. Kurset har som mål å utruste deltagerne til å bli trygge ledere i barn og ungdomsarbeid. Kurset går over 3 +1 samlinger. I løpet av kurset blir det teambuilding, teori om ledelse og en 24timers leir deltakerne får i oppgave å planlegge, gjennomføre og evaluere. Til slutt får deltakerne mulighet til å være med som ledere på konfirmantleir der de får prøvd seg i ulike lederroller. Etter kurset og konfirmantleiren, blir det en samling med pizza, evaluering og erfaringsutveksling fra kurs og konfirmantleir.

Send påmelding til Steffen Eikenæs kateket i Grim kirke med fullt navn, tlf. nr. og e - postadresse:

Steffen.eikenas@kristiansand.kommune.no eller tlf.95080431

Fredagschill

Her kan du komme å spille, chille eller bare være til. Vi er nede i kjelleren i Grim kirke. Fra kl.18 - 21 er det åpent for 5. klasse og oppover. Fra 19.30 - 23 åpner det for 8.klasse og oppover.

Ønsker du å vite mer om Fredagschill kan du søke opp gruppa Fredagschill i Grim Kirke. Her kommer det fortløpende oppdatert informasjon.

Gudstjenester

De fleste søndager feirer vi gudstjeneste her i Grim Kirke. Alle er velkommen, også ungdom!

Her er en oversikt over søndagene som kommer: /kalender