Trosopplæring

Dåp og opplæring hører sammen. Når et barn er døpt, må det få lov til å bli kjent med den kristne troen. Tidligere foregikk mye av trosopplæringen i skolen. Slik er det ikke lenger. I dag er dette i større grad opp til foreldre i samarbeid med kirken.

Hva er trosopplæring?

  • Et av Den norske kirkes hovedsatsningsområder
  • Sammen med hjemmet ønsker vi gi barn og unge opplæring om den kristne tro, og la dem få oppleve fellesskap og tilhørighet til kirken sin
  • Kontinuerlige tiltak for alle døpte barn og unge fra 0-18 år

Les mer om trosopplæring i kirken her: http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=9344

 

TROSOPPLÆRINGSTILTAK I GRIM MENIGHET:

  • Dåpshilsen til 1-2-3 åringer
  • 4 års boks utdeling. Alle 4 åringer får invitasjon i posten til en samling + gudstjeneste
  • Kirkekino for 5 åringer. Alle 5 åringer får invitasjon til filmkveld og pizza på kirka
  • 6 års klubb: Er kirkens dåpsskole for 6 åringer. Tre samlinger + gudstjeneste
  • Tårnagenthelg. Et tiltak rettet mot 8 åringene. Samling lørdag ettermiddag + søndag formiddag.
  • Lys Våken: Overnatting i kirken, for 10-11 åringer

 

Menigheten arbeider med å lage trosopplæringsplan, der alle aldersgrupper skal være  tilgodesette.