1glass-984457340.

Samtalegruppe etter samlivsbrudd

Samtalegruppens mål: 

- Bearbeide reaksjoner
- Få hjelp til å legge samlivsbruddet bak seg og komme videre i livet
- Skape gjenkjennelse og gjensidig støtte
- Alternativt nettverk i en vanskelig tid

Aktuelle tema: 

- Barn - samværsrett osv
- Økonomi
- Utroskap
- Identitet og selvbilde
- Bearbeidelse av sorgreaksjoner
- Ensomhet
- Skyldfølelse og bitterhet

Gruppene starter kontinuerlig så snart vi har nok påmeldte. I løpet av ca. 4 mnd har vi 10 samlinger. 

Åpent for alle uavhengig av livssyn. 

For mer informasjon og påmelding: 

Marianne Gilje Løining, diakonvikar i Grim kirke
Mobil: 99150933
E-post: marianne.gilje.loining@kristiansand.kommune.no

Arr. Sorg og omsorg, diakonene i Kristiansand og Søgne