regnbue_facebook_bokmaal_blaa-1

Regnbuebønn

Vann

Rent vann er mer enn bare vann. Rent vann er en nøkkel til liv, helse, likestilling, fred og katastrofeberedskap. Derfor er Kirkens Nødhjelps arbeid med vann en “blå tråd” gjennom de fleste av våre prosjekter. Å bekjempe fattigdom er å gi mennesker muligheter. Rent vann er en slik mulighet. Vi ser at rent vann forandrer liv og forenkler hverdagen til millioner av mennesker. Vann forandrer alt.