regnbue_facebook_bokmaal_gul-1

Regnbuebønn

Rettferdighet

Med påvirkningsarbeid kan vi delta i kampen for rettferdighet. Sammen med våre partnere har vi opplæring med befolkningen i Malingunde i Malawi. De får kunnskap om og kjennskap til sine rettigheter, slik at de kan kreve kompensasjon for tap av dyrket mark, beiteområder og matjord når store gruveselskap vil etablere seg i nabolaget deres. Hvis mange nok taler med én stemme, vil vi bli hørt der beslutningene tas.