Menighetens misjonsprosjekt

Grim menighet støtter NMS sitt arbeid på Madagaskar.

Misjonsutvalgets leder er Mette B. Stoveland (tlf: 930 48 157)