Misjonsprosjekt - "Bethesda"

Menighetsrådet i Grim menighet har inngått en fireårig avtale med HimalPartner, tidligere Tibetmisjonen, der menigheten skal støtte prosjektet «Bethesda», som er et senter for sjelesorg og lederutvikling av ansatte og frivillige i kirken i Nepal.

Bethesda ble etablert i 2010 og eies av nasjonale kirker i Nepal. Leder av senteret er Mirjam Bergh, utsendt av HimalPartner, www.himalpartner.no.

Nepal er et lite fjelland, cirka halvparten så stort som Norge, men med nærmere 30 millioner innbyggere. For mange er Nepal kjent for Himalaya, Mt. Everest, vannkraftutbygging, borgerkrig, maoisthær, hindukongedømme, ekstrem fattigdom og stor analfabetisme.

HimalPartner har arbeidet i landet siden 1950-tallet.  Evangelisering har ikke vært tillatt, men i dag regner en med at det er 1.5 millioner kristne i landet.

Kirken i Nepal har vokst sterkt gjennom målrettet evangelisering og kirkeplanting. I Nepal er det få modne kristne som kan veilede de unge på veien, og dette stiller lederne overfor store utfordringer når det gjelder sjelesorg og trosopplæring.

Bethesdasenterets visjon er at «alle som har lederverv i samfunnet, inkludert kvinner og ungdom, skal ha tilgang til å få nødvendig opplæring og utrustning med sikte på personlig, sosial, åndelig og økonomisk utvikling». Oppdraget går ut på å utruste unge kirkeledere i sjelesorg og veiledning, krisehåndtering, fred og forsoning. Mange i landet er traumatisert etter borgerkrigen (1996-2006). Senteret arrangerer kurs i sjelesorg, både på senteret i Pokhara og ute i distriktene. Ett av målene er å arrangere kurs i avsidesliggende områder.

Undervisningsmaterialet som brukes «Ekarkalai Sahayta Garaon» (La oss bære hverandres byrder) ble utviklet på 1990-tallet av blant annet Mirjam Bergh. Temaer som tas opp er relevant for den raskt voksende kirken i Nepal: Krisehåndtering, kulturspesifikke tema som går på seksuell adferd og tema som belyser personspesifikke problemstillinger, for eksempel konflikter, selvmord, rusproblemer. I løpet av sommeren 2013 planlegges trykking av en ny utgave av undervisningsmaterialet, og da vil materialet utvides til å ha tema om familierelaterte problemstillinger.

Les mer om misjonsprosjektet her: http://www.himalpartner.no/vart-arbeid/sjelesorg-i-kirkene/189-sjelesorg-i-kirkene-prosjekt-111?project_id=31

Meld deg som fast giver her: http://www.himalpartner.no/vart-arbeid/sjelesorg-i-kirkene/193?project_id=31

Misjon er det oppdrag Jesus gav oss i misjonsbefalingen. Kirkemøtets visjon for perioden 2009-2014 lyder: «I Kristus, nær livet – en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.» Den norske kirke har utviklet et samarbeid med flere misjonsorganisasjoner, SMM, og Grim menighet har inngått samarbeid med HimalPartner, via SMM, ut 2016. Det viktigste vi som menighet kan gjøre, er å be for misjonens arbeid, og misjonsprosjektet spesielt. Menighetsrådet har forpliktet at vi årlig skal ha ti ofringer til «Bethesda». Vi ønsker også å få integrert misjon som en del av trosopplæringen.

I våpenhuset vil misjonsutvalget lage en «misjonsvegg» der nytt fra prosjektet presenteres.