2haandbok

Menighetsråd

Grim menighetsråd periode 2019 - 2023

Rolf Solås (leder), Mette Stoveland (nestleder), Trond Jensen, Irene Gressli Haugen, Aud Hilander Abrahamsen, Espen Sørmo strømme, Øystein Aalen,

Andreas Mollestad Nilsen, Anne Nora Eikaas,  Anne Torunn Stormo, Odd Bjarne Ellefsen (sokneprest), Cecilie Pettersen Ueland (daglig leder)

 

Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten. Utover det ligger den kirkelige myndighet på lokalplanet til soknet, representert ved menighetsrådet og fellesrådet.

Hva er et menighetsråd?

Et menighetsråd har ansvar for å vedta strategier og organisere virksomheten innen menigheten, for eksempel:

 • Menighetsbyggende virksomhet
 • Gudstjenesteliv
 • Dåps- og konfirmantundervisning
 • Diakoni
 • Kirkemusikalsk virksomhet som kor, konserter og annet sang- og musikkliv i menigheten.
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Besøkstjeneste
 • Frivillig arbeid, medarbeiderskap
 • Forbruk og rettferd, miljøengasjement og samfunnsengasjement
 • Bibelgrupper, samtalegrupper
 • Informasjon, menighetsblad
 • Misjon og evangelisering