Menighetsråd

Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten. Utover det ligger den kirkelige myndighet på lokalplanet til soknet, representert ved menighetsrådet og fellesrådet.

 

 

Hva er et menighetsråd?

Et menighetsråd har ansvar for å vedta strategier og organisere virksomheten innen menigheten, for eksempel:

 • Menighetsbyggende virksomhet
 • Gudstjenesteliv
 • Dåps- og konfirmantundervisning
 • Diakoni
 • Kirkemusikalsk virksomhet som kor, konserter og annet sang- og musikkliv i menigheten.
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Besøkstjeneste
 • Frivillig arbeid, medarbeiderskap
 • Forbruk og rettferd, miljøengasjement og samfunnsengasjement
 • Bibelgrupper, samtalegrupper
 • Informasjon, menighetsblad
 • Misjon og evangelisering

Les mer om menighetsråd i Den norske kirke her: http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=242

 

Menighetsråd i Grim menighet 1. november 2015 til 31. oktober 2019:

Leder: Olav Rykkelid

Nestleder: Solveig Waage

Representant til fellesrådet: Rolf Solås

Sokneprest : Erland Grøtberg

Daglig leder: Cecilie Ueland

Medlemmer:Anne Torunn Stormo, Rolf Solås, Øystein Aalen, Siri Meling, Marte Johnson, Mette Stoveland

Vararepersentanter: Freddy Larsson, Brit Aanensen, Andreas Mollestad NIlsen