Bli involvert

Kun takket være frivillig støtte i form av penger, omsorg og engasjement er det mulig å drive en levende, kristen menighet i vårt nærmiljø. Frivillighet er en...

Grim kirke

Grim kirke

Grim kirke er en arbeidskirke som egner seg til flotte gudstjenester, konserter og seremonier - men også som en daglig og ukentlig møteplass for menighetsarbeid...

Menighetsråd

Menighetsråd

Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten. Utover det ligger den kirkelige myndighet på lokalplanet til soknet, representert...