Grim kirke

Grim kirke

Grim kirke er en arbeidskirke som egner seg til flotte gudstjenester, konserter og seremonier - men også som en daglig og ukentlig møteplass for menighetsarbeid...

Menighetsråd

Menighetsråd

Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten. Utover det ligger den kirkelige myndighet på lokalplanet til soknet, representert...