lys-vaken

Lys Våken

20. - 21.november

20 - 21. november inviterer Grim og Domkirken inn til Lys Våken!
Er du eller kjenner du noen i 2010/11kullet? Har du lyst til å bli med på en senkveld i kirken? Vi har fortsatt noen få plasser igjen!

Vi starter kl.18.00 og holder det gående til kl.23.00 på lørdagen. Da blir det leker, måltid, sang og dans. Vi forbereder noe til gudstjenesten på søndagen og på slutten av kvelden blir det escaperom i kirken!
Søndagen møtes vi kl.10.00 og øver litt til gudstjenesten som begynner kl.11.00. Her er alle velkommen! Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe. (Gudstjenesten varer ca.1time)

Påmelding til steffen.eikenas@kristiansand.kommune.no 
Skriv navnet på deltaker, alder, navn på foresatt og mob.nr.

Velkommen!