img_0254

Gravferd

En gravferd er en avskjed med et menneske vi kjente. Vi takker for livet som var her, og overlater den døde i Guds hender.

I gravferden setter vi ord på sorg, savn, takknemlighet og håp. Sammen skaper vi en verdig stund, hvor den døde minnes og de levende trøstes. 

I Kristiansand Domprosti foregår de fleste gravferdene ved Kristiansand Kapell og Oddernes Kapell. Men det er også mulig å bruke kirkene, slik som Grim kirke, til gravferd. Begravelsesbyråene kjenner rutiner og muligheter, og hjelper de etterlatte med å finne det best egnede stedet, på den best mulig måte.

En prest vil etter noen dager ta kontakt med de etterlatte, for å samtale om det som har skjedd, og for å planlegge selve gravferden og minneordene.

På hjemmesiden til Den norske kirke finnes praktisk informasjon om gravferden. Den finner du ved å følge denne linken-->

 

Det å miste noen kan være vondt, sårt og vanskelig, også når hverdagen etterpå tar til. Vær ikke redd for å ta kontakt med prest eller diakon i Grim kirke dersom det kunne hjelpe å ha noen å snakke med. Byens diakoner gjennomfører også jevnlig sorggrupper for mennesker som har mistet noen nære. Les mer informasjon om dette her.