konfirmantbilde-2021_kvadrat

Grim konfirmanter

Undervisning for konfirmanter i Grim sokn

Hva skjer i konfirmasjonstiden?

Opplegget for konfirmantene omfattes av en oppstartstur i starten av semesteret, variert undervisning, planlegging og gjennomføring av gudstjeneste, fasteaksjon, og avslutter med en konfirmantleir og konfirmasjonsgudstjeneste.

Hva skjer i konfirmasjonsgudstjenesten?

Konfirmasjonsgudstjenesten fungerer som en avsluttende sermoni for konfirmasjonstiden. Under denne sermonien ber vi en bønn for den enkelte konfirmant. Konfirmantene går i grupper fram og kneler ved alteret i kirken. Liturgen legger hånden på konfirmantens hode og ber en bønn.

Må man være døpt for å bli konfirmert?

Alle som er døpt i Den norske kirke skal få tilbud om å bli konfirmant.
Konfirmasjonsundervisningen er selvfølgelig åpen også for de som ikke er døpt, eller ikke er medlem av Den norske kirke. De som ikke er døpt fra før, døpes i løpet av konfirmasjonstiden.

Dato for konfirmasjon 2021 er lørdag 8.mai

Meld deg på her

Har du spørsmål? Ta kontakt med en av oss.  

Kateket Steffen Eikenæs, tel 95080431
epost: Steffen.eikenas@kristiansand.kommune.no

Sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, tel 417 42 015,
epost: Odd.bjarne.ellefsen@kristiansand.kommune.no