1konf22---some-post---foto-von-skrastrek-kirkeradet4

Grim konfirmanter

Undervisning for konfirmanter i Grim sokn

Hva skjer i konfirmasjonstiden?

Opplegget for konfirmantene omfattes av en oppstartstur i starten av semesteret, variert undervisning, planlegging og gjennomføring av gudstjeneste, fasteaksjon, og avslutter med en konfirmantleir og konfirmasjonsgudstjeneste.

Hva skjer i konfirmasjonsgudstjenesten?

Konfirmasjonsgudstjenesten fungerer som en avsluttende sermoni for konfirmasjonstiden. Under denne sermonien ber vi en bønn for den enkelte konfirmant. Konfirmantene går i grupper fram og kneler ved alteret i kirken. Liturgen legger hånden på konfirmantens hode og ber en bønn.

Må man være døpt for å bli konfirmert?

Alle som er døpt i Den norske kirke skal få tilbud om å bli konfirmant.
Konfirmasjonsundervisningen er selvfølgelig åpen også for de som ikke er døpt, eller ikke er medlem av Den norske kirke. De som ikke er døpt fra før, døpes i løpet av konfirmasjonstiden.

Dato for konfirmasjon 2022 er lørdag 14.mai

Meld deg på her

Har du spørsmål? Ta kontakt med en av oss.  

Sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, tel 417 42 015,
epost: Odd.bjarne.ellefsen@kristiansand.kommune.no