10img0341.

Kirkebygget

Grim kirke er en arbeidskirke som egner seg til flotte gudstjenester, konserter og seremonier - men også som en daglig og ukentlig møteplass for menighetsarbeid i Kristiansand

Grim kirke ble innviet høsten 1969. Den er bygget som arbeidskirke "med katedralpreg". Arkitekt var Alv Erikstad. Kirken rommer 345 sitteplasser, har menighetssal og kontorer, og en underetasje med kjøkken, peisestue, oppholdsrom og aktivitetsrom.

Kirken er listeført av Riksantikvaren på grunn av sin særegne stil og byggemåte.