1car-2733029340.

Kirkebil

Alle skal få mulighet til å komme til kirken! Derfor har vi en Kirkebil-ordning hvor vi har frivillige sjåfører som gjerne henter og kjører deg til og fra gudstjeneste.

Ring 90897212 og en av våre sjåfører vil gjøre en avtale med deg. 

Vi kan også ordne skyss til andre arrangementer i Grim kirke. Ta kontakt med Grim kirke: 38196840.

Spørsmål? Kontakt diakonvikar Marianne Gilje Løining
Telefon: 99150933 eller 38196841
E-post: marianne.gilje.loining@kristiansand.kommune.no