1yax-raww.

Besøk Grim kirke

I Grim kirke skjer det mye spennende - både for store og for de små.

Kalender

Søndag 24. nov

11:00 - 12:00 Familiegudstjeneste

Familiegudstjeneste/lys våken kl. 11.00 ved Hilde Gunn Sletten. 

Søndag 1. des

19:00 - 20:00 Lysmesse

Søndag 8. des

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Søndag 15. des

11:00 - 12:00 Vi synger julen inn

Vi synger julen inn ved koret "De som synger", Kristiansand håndverksforening og Agder Brass.

Søndag 22. des

Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke.

Tirsdag 24. des

14:30 - 15:25 Julaften

Familiegudstjeneste ved Hilde Gunn Sletten.

16:00 - 17:00 Julaften

Gudstjeneste ved HIlde Gunn Sletten

Onsdag 25. des

11:00 - 12:00 Høytidsgudstjeneste

Høytidsgudstjeneste ved Hilde Gunn Sletten.

Søndag 5. jan

11:00 - 12:00 Gudstjeneste med innsettelse av ny sokneprest

Gudstjeneste med innsettelse av ny sokneprest, Odd Bjarne Ellefsen ved domprost Fred Henry Berg.

Sang av koret "De som synger".

Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Søndag 19. jan

Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke.