img_3170

Besøk Grim kirke

I Grim kirke skjer det mye spennende - både for store og for de små.

Kalender

Søndag 19. aug

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Gudstjeneste ved Bendik Egeland, nattverd.

Søndag 26. aug

11:00 - 12:00 Vigslingsgudstjeneste

Vigslingsgudstjeneste ved Biskop Stein Reinertsen. Elin Røsok Richardsen vigsles til diakon,

nattverd, kirkebil. Festkirkekaffe etter gudstjenesten.

Søndag 2. sep

00:00 - 00:00 Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke i dag.

Søndag 9. sep

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Gudstjeneste ved Erland Grøtberg, presentasjon av menighetens konfirmanter,kirkebil.