img_3170

Besøk Grim kirke

I Grim kirke skjer det mye spennende - både for store og for de små.

Kalender

Søndag 25. mar

00:00 - 00:00 Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke i dag.

Torsdag 29. mar

19:00 - 20:00 Nattverdsgudstjeneste

Nattverdsgudstjeneste ved Erland Grøtberg. Sang av Siv Elise Øya.

Søndag 1. apr

11:00 - 12:00 Høytidsgudstjeneste

Høytidsgudstjeneste ved Erland Grøtberg, dåp, nattverd, kirkebil.

Lørdag 7. apr

13:00 - 16:00 Vårbasar

Menighetens vårbasar i Grim kirkes underetasje.

Det blir salg av varmmat, kaffe og kaker.

Utlodning.

Sang av koret "De som synger"

Søndag 8. apr

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Misjonsgudstjeneste ved Erland Grøtberg. Preken ved Gro Line Gaudestad, nattverd, offer til menighetens misjonsprosjekt, kirkebil.

Etter gudstjenesten er det menighetens årsmøte.

12:30 - 13:30 Menighetens årsmøte

Menighetens årsmøte.

Årsmelding og regnskap er tilgjengelig i fra søndag 25. mars 2018.

Søndag 15. apr

00:00 - 00:00 Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke i dag.

Søndag 22. apr

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Gudstjeneste ved domprost Fred Henry Berg.

Torsdag 26. apr

18:30 - 21:00 Frivillighetsfest

Menighetens fest for givere og frivillige medarbeidere.

Søndag 24. jun

00:00 - 00:00 Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke i dag.