1yax-raww.

Besøk Grim kirke

I Grim kirke skjer det mye spennende - både for store og for de små.

Kalender

Søndag 20. okt

11:00 - 12:00 Familiejubileumsgudstjeneste

Søndag 27. okt

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Søndag 3. nov

11:00 - 12:00 Allehelgensgudstjeneste

Søndag 10. nov

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Gudstjeneste kl. 11.00 ved Hilde Gunn Sletten.

Søndag 17. nov

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Diakonisøndag ved Hilde Gunn Sletten og menighetens diakoniutvalg.

Søndag 24. nov

11:00 - 12:00 Familiegudstjeneste

Familiegudstjeneste/lys våken kl. 11.00 ved Hilde Gunn Sletten. 

Søndag 1. des

19:00 - 20:00 Lysmesse

Søndag 8. des

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Søndag 15. des

11:00 - 12:00 Vi synger julen inn

Vi synger julen inn ved koret "De som synger", Kristiansand håndverksforening og Agder Brass.

Søndag 22. des

Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke.

Tirsdag 24. des

14:30 - 15:25 Julaften

Familiegudstjeneste ved Hilde Gunn Sletten.

16:00 - 17:00 Julaften

Gudstjeneste ved HIlde Gunn Sletten

Onsdag 25. des

11:00 - 12:00 Høytidsgudstjeneste

Høytidsgudstjeneste ved Hilde Gunn Sletten.