2dsc_9341

Infomail uke 44

Kjære alle sammen,

På søndag er det allehelgenssøndag, og vi går inn i denne helgen som så mange sørger og minnes de som har gått bort. I søndagens gudstjeneste skal vi også gjøre det. Da har vi invitert med brev de etterlatte etter de som er døde i vårt sokn i året som har gått fram til 3. oktober.

I gudstjenesten, som begynner kl 11.00, vil vi lese navnene til de døde og tenne lys for å minnes dem. Har du ønske om et navn som skal bli lest opp denne søndagen kan du sende oss en melding på Facebook. Det er også mulig å melde dette inn i forkant av gudstjenesten på søndag. Sveinung Hølmebakk synger og Sindre Eikhom Hølmebakk skal spille flygel. Gudstjenesten ledes av diakon Elin Røsok Richardsen og sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, og ved orgelet sitter tidl. kantor i Domkirken Andrew Wilder. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe.

Ellers skjer dette i uka som kommer:
-    Mandag kl 11.00 Babysang. Påmelding til kontoret tel 38 19 68 40.  
-    Onsdag  kl 11.00 er det formiddagstreff i peisestua i kirken. Da kommer Hans Jørgen Wennesland og snakker ut fra temaet «Kanskje kom vi ikke dit vi skulle, men vi kommer dit vi skal-  Om å akseptere at det ble som det ble.» 
-    Lørdag starter «Familielørdag» opp. Familielørdag er et aktivitetstilbud for familier i regi av KIA og Grim menighet. Vi gjør aktiviteter sammen og som familie, men gir også tid til inne- og utelek for barna og en roligere stund for de voksne. Les mer på grimkirke.no/familielordag
-    Søndag 8. november kl. 11.00 er det igjen gudstjeneste. Da blir det dåp, og gudstjenesten er ved Svein Fink. 

Lørdag 14. november blir det basar i Grim kirke. Loddbøkene har blitt delt ut, men vi har enda flere klare til salg. Vil du selge lodd? Ta kontakt med kontoret på tel 38 19 68 40.  

Før søndagen
På søndag er det altså allehelgenssøndag. Prekenteksten er skrevet hos Matt 5,1-11, som blant annet består av Saligprisningene. Jesus beskriver hvem himmelriket tilhører, hvem som skal trøstes, hvem som skal se Gud. Det som er gjennomgående er at det ikke er de som ofte blir tenkt på som øverst i samfunnet som blir løftet fram, men heller de som nok ofte blir sett ned på. Det handler om Guds nåde som strekker så mye lenger enn vi ofte kan forstå.

Søndagens bønn
Allmektige, evige Gud,
vi takker deg for alle dem som har kjempet den gode strid
og bevart troen.
Vi ber deg:
Gi oss din Ånd og kraft, så vi kan leve og dø i deg
og følge etter dem som har gått foran oss,
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du også ha? Meld deg på her

Ha det godt!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen