kirken

Infomail uke 51

Kjære alle sammen,

Da har vi allerede kommet til 4. søndag i advent, og julens budskap skal snart runge over jorden igjen. Jorden som både er annerledes og lik på samme tid dette året. Men budskapet er det samme; Gud ble menneske og tok bolig iblant oss. Det er underet vi feirer. Derfor er gleden alltid like stor!

Siden det er svært begrenset hvor mange som kan komme inn på årets julegudstjenester har kirken i går og torsdag vært opptatt med innspilling til Facebook. Koret «De som synger» har spilt inn en rekke julesanger, i tillegg har vi spilt inn andakter for noen av dagene i jula.

På søndag er det gudstjeneste kl 11.00 i Grim kirke der vi synger jula inn. Gudstjenesten er  ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, ved orgelet sitter kantor Gill Wilder og sangere fra «De som synger» deltar. I gudstjenesten blir det også avskjed med kirketjener Svein Tore Løvåsen, som avslutter sin tjeneste ved nyttår. Som vanlig er det registrering og begrensning på 50 personer. Vi oppfordrer til å melde seg på på www.grimkirke.no. Velkommen til gudstjeneste!

Julen
Vi gjentar informasjonen om julens gudstjenester:
På julaften blir det tre gudstjenester; kl 13.00, 14.30 (fullt) og 16.00.
På 1. juledag er det gudstjeneste kl 11.00
Alle gudstjenestene har antallsbegrensning på 50 personer, og det er påmelding til samtlige gudstjenester. Påmeldingen starter 15. desember kl 12.00 og skjer på www.grimkirke.no.

Det blir åpen kirke med mulighet for lystenning og stillhet på disse dagene:
Mandag 21. desember kl 18.00-20.30
Tirsdag 22. desember kl 18.00-20.30
Onsdag 23. desember kl 15.00-17.00

Dette er et drop-in-tilbud der folk kan komme innen disse tidsrommene. Det blir lesning av juleevangeliet hver halvtime, og julemusikk blir spilt i høyttalerne. Utenfor kirken lager vi et godt miljø med bålpanne og toddy/gløgg.

Første gudstjeneste etter jul er søndag 3. januar kl 11.00. Da blir det gudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen og Gill Wilder.

Før søndagen
På søndag er det 4. søndag i advent. Prekenteksten står i Luk 1,39-45, og handler om den gravide Maria som besøkte Elisabet, som også var gravid. Inkarnasjonens under er i ferd med å skje, og det er to kvinner, en svært ung og en annen svært gammel, som spiller hovedroller i dramaet som skulle utspille seg. 4. søndag i advent kalles «gleden adventssøndag», og tekstene for søndagen bygger under gleden og forventningen til det som skal skje i julen.

Bønn
Jesus Kristus, Guds Sønn,
du steg ned til vår jord
og ble født av Maria for å tjene oss.
Vi ber deg:
Gi oss ditt sinnelag, så vi ikke søker vårt eget,
men tjener vår neste og overgir oss til din kjærlighet,
du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du også ha? Meld deg på her

Dette er den siste infomailen før jul. Med dette vil jeg takke alle for året som har vært og alt dere betyr for Grim menighet. Husk alltid å be for menigheten og oss som leder menigheten. En velsignet julehøytid og god inngang til det nye året ønsker vi dere alle.

Ha det godt!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen