img_2923.
Foto: Odd Bjarne Ellefsen

Infomail - uke 25

Kjære alle sammen,

Det var utrolig flott å oppleve kirken fylt med barn, voksne og eldre på søndag! Årets sommerfest ble nok veldig annerledes enn tidligere, men jeg tror det var en god opplevelse for mange, også i år.

Med opphevelsen av de lokale restriksjonene kan aktiviteten i Grim kirke i praksis vende tilbake til mer eller mindre normal situasjon. Fremdeles må vi ha litt avstand, men ikke så stor som det har vært til nå. Det betyr at det etter gudstjenesten på søndag igjen blir kirkekaffe. Det tror jeg det er mange som blir glade for.

Hyggetreff på tirsdag kl 11.00
Førstkommende tirsdag kl 11.00 inviterer staben til hyggetreff i kirken. Det blir sang og andakt, utlodning, og servering av jordbær og is. Pris kr 50,-. Påmelding til Odd Bjarne Ellefsen, tel 417 42 015. Hyggetreffet er jo ikke noe som var planlagt, men som vi har lyst til å lage på kort varsel, siden det endelig er mulig å være sammen. Vi har sendt sms til en del av de vi har telefonnummer til, men det er nok mange vi ikke har nådd, så tips gjerne folk om dette.

Gudstjeneste på søndag
På søndag kl 11.00 blir det gudstjeneste i Grim kirke v/sokneprest Odd Bjarne Ellefsen og kantor Gill Wilder. Vi feirer nattverd, og det er offer til menighetens arbeid, og kan gis på Vipps nr. 697 210. Etter gudstjenesten blir det altså kirkekaffe.

Fremdeles må man holde seg hjemme hvis man er syk. Og registrering i døren fortsetter, så ta gjerne med lapp med navn og telefonnummer, så går registreringen raskere.

Gudstjenester i sommer
Søndag 11. juli kl 20.00 Internasjonal sanggudstjeneste
Vi synger og hører sanger fra mange land. José Eduardo Flores (Bolivia), Itohan Moses (Nigeria) og kanskje enda flere bidrar i den internasjonale sanggudstjenesten denne kvelden. Prest: Odd Bjarne Ellefsen

Søndag 25. juli kl 11.00
Gudstjeneste v/sokneprest Sigmund Kruse og kantor Vatroslav Vudjan

Søndag 15. august kl 19.00
Kveldsgudstjeneste v/sokneprest Aud Sunde Smemo og kantor Marina Wikstad

Søndag 22. august kl 11.00
Semesterstartgudstjeneste

Når det ikke er gudstjenester i Grim kirke, håper jeg dere finner veien til en annen av byens kirker.

Før søndagen
«Ransakelsens søndag» kan være overskrift for 5. søndag i treenighetstiden. Lesetekstene står i Ordsp 7,1-3 og 1 Kor 3,10-18, mens prekenteksten står i Matt 7,21-29. Alle tekstene utfordrer til å tenke gjennom forholdet mellom å høre Guds ord – og leve etter det.  Prekenteksten avslutter bergprekenen (Matt 5-7) der Jesus underviser og forkynner. Her er mye av det viktigste av Jesu lære. I kapittelet etterpå kan vi lese om Jesus som levde som han lærte; Da han kom ned fra fjellet møtte han mennesker i nød, han helbredet og stilte nøden.

Søndagens bønn
Gud,
du sendte profetene til å vitne og forkynne din vilje.
Vi ber deg:
La kirken være sannhetens stemme i verden.
Vern oss mot falske røster og forførende ord,
så vi kan stå fast i troen på din nåde,
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Denne infomailen er den siste før sommeren. Måtte sommeren gi oss varme og gode opplevelser vi kan leve på utover høsten.

Mot slutten av dette semesteret, som har vært så annerledes, så vil jeg takke alle dere som deltar i Grim kirke. Det er et stort privilegium å få tjenestegjøre i denne menigheten og denne bydelen.

Husk på å gjennom sommeren be både for kirken vår, for oss som arbeider i menigheten og for bydelen vi alle hører til i. La oss tro at mye godt skal skje når vi møtes igjen til nytt semester. Be om at Gud må lede oss alle inn i de oppgavene som Han har lagt klar for oss, og at vi er villige til å gå.

En riktig god sommer ønskes dere alle!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du også ha? Meld deg på her