0img0341.

Infomail uke 38

Kjære alle sammen,

Denne helgen skal neste års konfirmanter ha oppstartsdag i kirken i morgen, lørdag. Og søndag er det presentasjon i gudstjenesten.

Det er en stor glede å kunne ta imot så mange ungdommer i kirken. La oss alle ta imot både dem og de som evt. kommer sammen med dem til gudstjenesten. Husk å be for konfirmantene dette året.

På mandag er det igjen babysang, og på onsdag er det strikketreff. Onsdag ettermiddag starter også barneklubben opp igjen.

På søndag kl 11.00 blir det altså presentasjonsgudstjeneste. Konfirmantene blir selvsagt presentert, og vi forsøker å lage en gudstjeneste der de ulike leddene blir presentert på en god måte. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe. Ordningen med kirkebil har nå også startet opp igjen. Bil til gudstjenesten kan bestilles direkte til sjåføren på tel 908 97 212.

Vi gjentar at siden det kommer mange folk, ber vi dere om å være ute i god tid. For at registreringsarbeidet (for evt. smittesporing) skal gå så raskt som mulig, oppfordrer vi dere til å skrive en lapp med eget navn og telefonnummer hjemme, og ta med og levere til de som registrerer. Da går alt mye raskere. Så må vi minne om at om man er syk, må man holde seg hjemme. I kirken har vi nå justert benkene litt, så det er plass til flere.

Før søndagen
Søndagens prekentekst står i Mark 7,31-37. En døv mann blir ført til Jesus, som helbreder slik at mannen kunne høre og tale. Jesus forbød folket å fortelle om dette, men det klarte de jo ikke. Kanskje kan det si oss noe om at det viktigste for Jesus ikke var å få oppmerksomhet, men å tjene menneskene. Gjennom denne handlingen viste Jesus nok en gang at han er Gud.

Søndagens bønn
All godhets Gud, du hører våre klagerop. Vi ber deg: Trøst oss i lidelse og trengsel, så vi finner styrke i løftet om at du vil gjøre alle ting nye, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du også ha? Meld deg på her

Ha det godt!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen