dsc_9589
Foto: Nina Richardsen

Infomail - uke 15

Kjære alle sammen,

Endelig kan vi samles til gudstjeneste igjen! Kanskje begynner vi å se enden av tunnelen nå. I hvert fall gir de nye smittevernreglene mulighet for å ha gudstjenester.

Førstkommende søndag blir det derfor utegudstjeneste utenfor Grim kirke. Årsaken til at vi denne gangen må være ute er avstandsbegrensninger når vi skal synge, og det føles vanskelig å ha gudstjeneste uten å synge. Den direkte årsaken til at vi har plass til så få er at hev/senk-funksjonen på veggen inn til menighetssalen er ødelagt. Det er derfor ikke plass til flere enn ca 40 personer inne i kirkerommet.

Vi arbeider intenst med å få hevet og sikret veggen, slik at vi så snart som mulig kan samles til gudstjeneste inne, og bruke både kirkesal og menighetssal. Håpet er at vi får ting på plass i løpet av et par uker.

På søndag blir det derfor utegudstjeneste kl 11.00 utenfor Grim kirke. Prest Svein Fink leder og preker i gudstjenesten, mens Gill Wilder spiller. Det er jo meldt veldig fint vær på søndag, men vi anbefaler likevel varme klær. Velkommen til gudstjeneste, der vi endelig skal få synge påskesanger av hjertens hals! Inviter gjerne folk med denne lenken: https://fb.me/e/1koBZ3UYl

Menighetens årsmøte
Menighetens årsmøte blir avholdt som planlagt etter gudstjenesten søndag 25. april. Møtet blir uansett innendørs, siden avstandskravet bare er én meter når man ikke skal synge. Årsmeldingen ligger vedlagt i denne eposten, men kan også fås ferdig utskrevet etter gudstjenesten førstkommende søndag. Samtidig med årsmøtet, vil det også bli avholdt menighetsmøte, der en pålagt justering av liturgien blir lagt fram til uttalelse.

Før søndagen
På søndag er det 3. søndag i påsketiden. Søndagen har tradisjonelt blitt kalt «hyrdesøndagen», og vi hører Jesus som sier «Jeg er porten» i prekenteksten i Joh 10,1-10. Jesus kom for å gi frelse og frihet, for liv og overflod. Han er den gode gjeteren, som ofrer seg for sauene.

Dagens bønn
Jesus Kristus, gode hyrde,
du kjenner oss og fører oss på rettferdighets stier.
Vi ber deg:
Vokt oss mot alle farer
og let oss opp når vi går oss vill,
så vi kan samles hos deg i ditt evige rike,
du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du også ha? Meld deg på her