hosttakkefest

Høsttakkefest

Utdeling av 4årsbok

Velkommen til Grim kirke søndag 4.oktober kl.11.00 

Det er en lang tradisjon i kirken at vi gjør stas på 4-åringen eved å dele ut 4-årsbok. Vi feirer gudstjeneste sammen, og under gudstjenesten får alle barna som er 4år utdelt sin egen bok!
I tillegg til utdeling av bok er det høsttakkefest med fokus på skaperverket og morsomme aktiviteter!

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe, lageaktiviteter og grønnsakslotteri! 
Ta gjerne med en grønnsak til lotteriet! 

Om du ønsker å motta 4årbok er det flott om dere sender en påmelding til kateket Steffen Eikenæs, så vet vi hvor mange bøker vi trenger. 

kontaktinformasjon: 
Steffen Eikenæs, kateket
steffen.eikenas@kristiansand.kommune.no
tlf.95080431