Historikk

Grim kirke er en arbeidskirke som egner seg både til flotte gudstjenester, konserter og seremonier - men også som en daglig og ukentlig møteplass for menighetsarbeid i Kristiansand.

Grim kirke er bygget i 1969 som arbeidskirke "med katedralpreg". Arkitekt var Alv Erikstad. Kirken rommer 535 sitteplasser, og har både menighetssal og kontorer, og en underetasje med kjøkken, oppholdsrom og aktivitetsrom.

Kirken er listeført av Riksantikvaren på grunn av sin særegne stil og byggemåte. I 2009 ble det avholdt 64 gudstjenester på søn- og helligdager.

Altertavle: "Han er oppstanden", av Dagfinn Kjølstrup, 1969 (krusifiks på alteret + veggtavle)
Prekestol: Tre, 1969
Døpefont; Ru betong, 1969 av Dagfinn Kjølstrup
Orgel: Helmekanisk pipeorel. Norsk Orgel og Harmoniumfabrikk, 1964
Kirkeklokker: 2, Olsen Nauen. Inskr.: "Land, land hør Herrens ord", "Ære være Gud i det høyeste".
Alterduker: Av Karen Larsen / Ragna Stormo 1969 / 1993
Antependium: Else Marie Jakobsen