22

HEL-konfirmasjon

tilrettelagt konfirmasjonsopplegg

Konfirmanttiden er for alle, og alle som fyller 14 år inviteres til konfirmasjon i sin lokale kirke. Samtidig vet vi at en del konfirmanter og foreldre vil ha større utbytte av et eget opplegg som er tilrettelagt deres funksjonsnivå. Derfor tilbyr menighetene i Kristiansand tilrettelagt konfirmantundervisning med undervisningssted i Grim kirke. Her følger prest og diakon konfirmantene tett gjennom konfirmasjonstiden.  

Konfirmasjonsundervisningen handler om å bli bedre kjent med seg selv og kristen tro. Det blir lagt stor vekt på å gi konfirmanten opplevelse, erfaring, undring og deltagelse i en trygg ramme.  

Konfirmantsamlingene er beregnet til én klokketime hver gang. Rytmen i samlingene legges opp til å være faste og gjenkjennelige fra gang til gang. Målet er opplevelse av trygghet og mestring i forbindelse med timene og til slutt under konfirmasjonsgudstjenesten. 

Meld deg på her

Vi gleder oss til å bli kjent med konfirmantene! 

Har du spørsmål? Ta kontakt med en av oss.  

Sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, tel 417 42 015, epost: odd.bjarne.ellefsen@kristiansand.kommune.no