hel-konfirmant_kvadrat

HEL-konfirmasjon

tilrettelagt konfirmasjonsopplegg

Konfirmanttiden er for alle, og alle som fyller 14 år inviteres til konfirmasjon i sin lokale kirke. Samtidig vet vi at en del konfirmanter og foreldre vil ha større utbytte av et eget opplegg som er tilrettelagt deres funksjonsnivå. Derfor tilbyr menighetene i Kristiansand tilrettelagt konfirmantundervisning med undervisningssted i Grim kirke. Her følger prest og diakon konfirmantene tett gjennom konfirmasjonstiden.  

Konfirmasjonsundervisningen handler om å bli bedre kjent med seg selv og kristen tro. Det blir lagt stor vekt på å gi konfirmanten opplevelse, erfaring, undring og deltagelse i en trygg ramme.  

Konfirmantsamlingene er beregnet til én klokketime hver gang. Rytmen i samlingene legges opp til å være faste og gjenkjennelige fra gang til gang. Målet er opplevelse av trygghet og mestring i forbindelse med timene og til slutt under konfirmasjonsgudstjenesten. 

Undervisningen går på fredager kl. 9-10 i Grim kirke, og skjer ukentlig fra 6. november til 12. desember. Vi starter opp igjen etter jul 15. januar, holder på fram til konfirmasjonen (unntatt 19. februar og 26. mars). 

Konfirmasjonsgudstjenesten er i Grim kirke søndag 25. april 2021. Det er også mulig å bli konfirmert i sin lokale kirke, men da er det nok en annen dato.   

Meld deg på her

Vi gleder oss til å bli kjent med konfirmantene! 

Har du spørsmål? Ta kontakt med en av oss.  

Sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, tel 417 42 015, epost: odd.bjarne.ellefsen@kristiansand.kommune.no 

Diakon Elin Røsok Richardsen, tel 906 62 699, epost: elin.rosok.rchardsen@kristiansand.kommune.no