fasteaksjon_ea80676_drammen-3200x1200-1548251951

Fasteaksjonen

Tirsdag 9.april kl.17.00

Bli med oss å gå med bøsser! 

Det er blitt en lang tradisjon at kornfirmanter i Dnk over hele landet går ut og samler inn penger til Kirkens Nødhjelp 7. - 9. april. I Grim kirke går vi sammen tirsdag 9.april kl.17.00 - 19.00

Siden vi er en geografisk stor menighet rekker vi ikke over alle rodene våre, om vi ikke får hjelp til å gå, så har du muligheten er du veldig velkommen til å slenge deg med! 

Vi samles i menighetssalen kl.17.00 og blir fordelt på roder. Vi reiner med at det tar ca.1 time å dekke sine roder. Når man er ferdig å gå med bøsser, er det kake og saft!

Ta uansett godt imot våre bøssebærere!