1de-som-synger

De som synger

Vårt flotte kirkekor øver i Grim kirke onsdager i partallsuker fra kl.19.00 til kl.21.30
Det er en trivelig gjeng på ca 26 medlemmer og det er god plass til flere på sopran, alt, tenor og bass.

Repertoaret spenner fra viser og gospellåter til salmer og negro spirituals. Koret holder to konserter hvert år, en til jul og en på våren. De deltar også på gudstjenester og en del andre menighetsaktiviteter.

Ta gjerne kontakt med korets inspirerende dirigent Solveig Waage (tlf. 99452937) for mer informasjon eller bare møt opp på en øvelse.

Velkommen skal du være!