daap_21x9

Dåpen er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager. Dåpen er åpen for alle som vil og som ønsker å tilhøre kirken. Også voksne kan bli døpt i kirken vår, og før konfirmasjonen døpes ungdommer som ikke er døpt fra før.

Trykk på linken under for å melde opp til dåp. Du kan også ta direkte kontakt med Kirkens servicetorg i Kristiansand på tlf 38 19 68 00. De har åpningstid mandag- fredag kl.09:00 – 15:00, og vet når det er dåp i Grim Kirke. De trenger følgende opplysninger:

  • Fullt navn og personnummer på  barnet.
  • Mors / fars navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
  • Navn på faddere: Man må ha minst 2 faddere som er til stede ved dåpen. Faddere skal være vitner om at barnet er døpt, og ha medansvar for at barnet får opplæring i den kristne tro. Det å være fadder medfører ingen juridiske forpliktelser.