img5966
Dåp i Grim kirke

Dåp

Hver gang et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv, og at vi får bli en del av et felleskap som strekker seg over hele verden og gjennom alle tider.

Dåpen er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager. Dåpen er åpen for alle som vil og som ønsker å tilhøre kirken. Også voksne kan bli døpt i kirken vår, og før konfirmasjonen døpes ungdommer som ikke er døpt fra før.

Trykk her for å melde til dåp, eller følg linken under. Du kan også ta direkte kontakt med Kirkens servicetorg i Kristiansand på tlf 38 19 68 00. De har åpningstid mandag- fredag kl.09:00 – 15:00, og vet når det er dåp i Grim Kirke. De trenger følgende opplysninger:

  • Fullt navn og personnummer på  barnet.
  • Mors / fars navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
  • Navn på faddere: Man må ha minst 2 faddere som er til stede ved dåpen. Faddere skal være vitner om at barnet er døpt, og ha medansvar for at barnet får opplæring i den kristne tro. Det å være fadder medfører ingen juridiske forpliktelser.