Ansatte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokneprest

Erland Grøtberg

E-post: erland.grotberg@kristiansand.kommune.no

Telefon kontor: 38 19 68 43

Mobil: 918 55 292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantor

Gillian Wilder

E-post: gillian.wilder@kristiansand.kommune.no

Mobil: 416 80 517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirketjener

Svein Tore Løvåsen

E-post: svein.tore.lovasen@kristiansand.kommune.no

Telefon kontor: 38 19 68 45

Mobil: 905 45 286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diakon

Fredrik Netland

E-post: fredrik.netland@kristiansand.kommune.no

Telefon: 984 33 825

Diakonen er ansatt 70% stilling i Grim og 30% i Hellermyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daglig leder

Cecilie Pettersen Ueland

E-post:: cecilie.pettersen.ueland@kristiansand.kommune.no

Telefon kontor: 38 19 68 40 

Mobil: 916 90 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barne- og familiearbeider 

Linda Therese Strandskogen

E-post: linda.strandskogen@kristiansand.kommune.no

Mobil: 997 11 814