Barn

Ta med barna i Grim kirke! Vi har en rekke ulike arrangementer for barn.

Ungdom

Vi har fellesskap i fokus.
Kom innom og kjenn at Grim kirke er et godt sted å være