Grim kirke

Et godt sted å være

Kalender

Søndag 31. mar

Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke.

Lørdag 6. apr

13:00 VÅRBASAR

Søndag 7. apr

11:00 - 12:00 Familiegudstjeneste

Familiegudstjeneste ved Erland Grøtberg, dåp, offer, kirkebil.

Søndag 14. apr

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal, nattverd, offer, kirkebil.