Grim kirke

Et godt sted å være

Sommerfest

Familiegudstjeneste med utdeling av 3årsbok
Søndag 16.juni kl.11.00

Kalender

Søndag 22. sep

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Gudstjeneste ved Domprost Fred Henry Berg.

Søndag 29. sep

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Gudstjeneste ved vikarprest Hilde Gunn Sletten.

Søndag 6. okt

Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke.

Søndag 13. okt

11:00 - 13:00 Jubileumsgudstjeneste

Jubileumsgudstjeneste ved Biskop Stein Reinertsen, domprost Fred Henry Berg, sokneprest Erland Grøtberg, sokneprest Sigmund B. Kruse.

Fest kirkekaffe etter gudstjenesten.