Diakoni

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Diakonien er en tjeneste for medmennesket og skaperverket og en tjeneste for Gud. Denne helhetstenkningen har konsekvenser også for gudstjenestelivet og for opplæring i kristen tro. Alle utfordres til et hverdagsliv i tjeneste. Det gjelder alle aldersgrupper. Diakonien er både en grunntone i alle forhold i menigheten, og den konkretiseres i egne tiltak. Diakonien har et spesielt ansvar der få eller ingen bryr seg. Gjensidighet og respekt for hverandres verdighet er grunnleggende. Globaliseringen utfordrer diakonien spesielt. Kulturelt og etnisk mangfold gjenspeiles i menighetens liv. Mennesker som lider angår oss, om de befinner seg i umiddelbar nærhet eller i andre land. Vern om skaperverket handler om et globalt og et lokalt ansvar. Alt dette avspeiles i de lokale diakoniplaner. De diakonale utfordringene sammenfattes her i nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

 

Diakonale tiltak for eldre i Grim menighet:

Vi over 60. Annen hver onsdag i underetasjen i Grim kirke kl. 11- 12.30. Se menighetskalender for datoer.

Besøkstjeneste. Om du ønsker besøk en gang eller overtid, ta kontakt med menighetskontoret i Grim kirke, 38186840 eler diakonens telefon, 38196841

Kirkebil onsdag og søndag. Ring kirkekontoret kl 10 samme dag du ønsker bil.

Andakt på Grimtunet onsdager  kl. 11. Annenhver onsdag i oddetallsuker

Andakt på Mølleparken.

 

Diakonale tiltak for alle aldersgrupper:

Internasjonal gudstjeneste kl. 11. Med påfølgende middag eller kirkekaffe.

Sorgen det ikke sendes blomster til, sorg ved samlivsbrudd. Interessert? Ta kontakt med diakon Fredrik Netland 984 33 825 Fredrik.Netland@kristiansand.kommune.no

Sorg Hvis du trenger noen å snakke med i forbindelse med din sorg må du gjerne ta kontakt med diakon Fredrik Netland. For informasjon og påmelding til sorggruppe, kontakt Diakon Tone Benestad, Lund kirke, Marviksveien 5, 4631 Kristiansand. Tlf. 38 19 68 71 

 

Diakonale tiltak for funksjonsnedsatte:

En kirke for alle. Først er det gudstjeneste, deretter er det fest. Åpent for alle, tilrettelagt for voksne med særskilte behov. Se menighetskalender for datoer.

Alf-klubben, Hellemyr kirke annenhver onsdag kl. 18,30 – 20.30. Fritidsklubb for barn/ unge 10- 20 år. Se menighetskalender for datoer. Kontakt: Fredrik Netland tlf. 984 33 825. Nina Flaa: 38070563

Tilrettelagt konfirmantundervisning i Kristiansand og omegn, I et nært samarbeid med Krossen skole og Hellemyr skole avdeling Toppen, gis det i Kristiansand et tilbud om tilrettelagt konfirmantundervisning for konfirmanter med spesielle behov. Undervisningen er lagt til Grim kirke og det er diakonen i Grim og kapellanen i Domkirken som er ansvarlige for opplegget. En viktig medspiller er og kantor i Grim

 

Oppgaver vi mangler frivillige til

Natteravn i byen for å bidra til best mulig miljø for våre ungdommer. En lørdag i semester kl. 22,30 – kl. 0400. http://www.kristiansand.kommune.no/no/Administrasjon/Kultursektoren/Natteravn/

Bøssebærere til å hjelpe konfirmanter å samle inn penger på aksjonsdagen til Kirkens nødhjelp 19.mars kl. 17- 19. http://www.kirkensnodhjelp.no/Fasteaksjonen/Om-aksjonen/

Menighetsnytt. Bladet kommer 6 ganger pr. år og vi trenger folk både til å være med i redaksjonen, men også til å være med å legge det i postkasser, ulike steder på Grim og Tinnheia. Ta kontakt med menighetskontor: 38196840 Grim.Menighet@kristiansand.kommune.no