Vigsel

Grim kirke er et flott sted å gifte seg i. 

 
Et ekteskap blir inngått når en kvinne og en mann i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap – og når en godkjent vigselsperson erklærer at ekteskapet har offentlig gyldighet.
 
En ekteskapsinngåelse kan skje borgelig eller kirkelig – juridisk sett er det ingen forskjell. Men en kirkelig vigsel har et kristent perspektiv i tillegg til den juridiske siden. Handlingen har preg av å være en gudstjeneste. Det blir lest bibeltekster om ekteskapet og det blir bedt for dem som gifter seg. Ektepar som er viet borgelig, kan i ettertid velge å ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.
 
Les mer om vigsel i Den Norske Kirke på http://www.kirken.no.
 
For vigsel i Grim kirke, ta kontakt:
 

KIRKENS SERVICETORG

Besøksadresse:      Gyldenløvesgate 9
Postadresse:          Serviceboks 417, 4604 Kristiansand
Telefon:                  38 19 68 00
Telefax:                  38 19 69 69
E-post:                  kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no