Dåp

Dåpsdagen er for mange en viktig markering og feiring av barnet som er kommet inn i familien.

I Grim kirke feirer vi dåp som del av gudstjenesten vår, cirka annenhver søndag.

Dåpen er full av symbolikk og har mange forskjellige aspekter. Dåpen er også et sakrament. Den norske kirke har to sakrament: Dåp og nattverd. Et sakrament er noe annerledes enn de andre tingene vi gjør i kirken og i gudstjenesten, fordi vi handler etter befaling av Jesus. Jesus har sagt at vi skal døpe og fortelle om ham, og han har bedt oss om å dele brødet og vinen til minne om ham. Et sakrament er en hellig handling hvor vi tror at Gud handler med oss. I sakramentet får vi lov til å tro at det skjer noe mer enn det øyet kan se.

Les også mer om dåpen her: http://www.barnogtro.no/

 

For påmelding til dåp, ta kontakt::

 

KIRKENS SERVICETORG

Besøksadresse:      Gyldenløvesgate 9
Postadresse:          Serviceboks 417, 4604 Kristiansand
Telefon:                  38 19 68 00
Telefax:                  38 19 69 69
E-post:                  kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no