VÅRBASAR 1. APRIL 2017

Menighetens vårbasar blir lørdag 1. april kl. 14.00.

Det blir åresalg, kafeteria, sang av koret "De som synger" og trekning på loddbøker.

Velkommen!!