FAMILIEGUDSTJENESTE SØNDAG 26. MARS 2017

Det blir familiegudstjeneste søndag 26. mars 2017 kl. 11.00.

Prest er Erland Grøtberg.

Bønnevandring med nattverd, sang av jentekorgruppe, offer til menighetens barne- og familiearbeid, kirkebil.

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe med popcorn bod.