Gudstjeneste søndag 19. februar 2017 kl. 11.00

Gudstjeneste ved Sigmund B. Kruse, nattverd, offer til menighetens arbeid, kirkekaffe, kirkebil.