Vi over 60 & Vi over alt

Vårens formiddagstreff i Grim kirke onsdager kl. 11.00

11. januar

Mette Stoveland

«Vi koster julen ut»

 

 

25. januar

Erland Grøtberg, sokneprest i Grim

Odd Werner Pedersen & Thoralf Dahlene synger og spiller

 

 

8. februar

Gro Line Gaudestad

«Menighetens nye misjonsprosjekt»

Vi har en utlodding

 

 

 

8. mars

Ragnar Ringvoll

Musikk og sang ved Jan og Astrid Hunstad

 

 

 

22. mars

Jostein Andreassen

«tørkleet som Jesus hadde hatt over hodet. ..det lå sammenrullet på et sted for seg selv.» Joh. 20,7

Kan dette tørkleet være bevart og befinne seg i ei kirke i Spania?

 

 

 

5. april

Svein Fink

Blå kors musikkor spiller og synger

 

 

 

19. april

Ruth Grøndahl og Gunnvor Robstad

«Fanny Croby – forfatter av blant andre Salige visshet»

 

 

 

3. mai

Gerd og Bjarne Hovland

Andakt, sang og musikk

 

 

 

31. mai

«I heisen med»

Et spennende møte mellom mennesker

 

 

 

7. juni

TUR?